Obiekty mieszkalne - termomodernizacja

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 73 w Zabrzu, nr działki 1179/100 wraz z robotami towarzyszącymi

Pełna nazwa Inwestycji:
Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 73 w Zabrzu, nr działki 1179/100 wraz z robotami towarzyszącymi.

Zgłaszający:
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu Pl. Warszawski 10, 41-800 Zabrze

Inwestor:
Miasto Zabrze – Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu pl. Warszawski 10, 41-800 Zabrze

Generalny wykonawca:

Zakład Remontowo Budowlany Zdzisław Olczyk ul. 11-go Listopada 51, 41-807 Zabrze

Projektant:

POWERSUN Sp. z o.o. ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin

Okres prac:

08.02.2022 r. – 08.08.2022 r.

Lokalizacja:
Zabrze ul. Bytomska 73

Wartość inwestycji:
1 548 077,01 zł

 

Przedmiotem inwestycji było wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Bytomskiej 73 w Zabrzu stanowiącego własność Miasta Zabrze zarządzanego przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami.

W zakresie termomodernizacji zostały wykonane następujące prace:

  • docieplenie elewacji szczytowej i tylnej,
  • docieplenie stropu piwnicy,
  • docieplenie stropu do nieogrzewanego poddasza,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wymiana nieekologicznych systemów grzewczych z zastosowaniem kotłów gazowych dwufunkcyjny.

Inwestycja dofinansowana została w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 współfinansowanego ze  – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie: środków Funduszu Spójności, Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie . Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Celem inwestycji jest obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2, wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną.

 

 

 

 

PRZED

PO