Uczestnicy

Innowacyjne inwestycje proekologiczne
Obiekty mieszkalne - budowa nowych obiektów
Obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone
Obiekty mieszkalne - budowa nowych obiektów
CLUBHOUSE
Szczecin
Obiekty mieszkalne - budowa nowych obiektów
STAV
Łagiewniki Nowe/Łódź
Obiekty kultury i edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne
Mural Roku
Obiekty mieszkalne - budowa nowych obiektów