Obiekty mieszkalne - termomodernizacja

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Zamościu przy ul. Jana Zamoyskiego nr 28, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52, 56, 58 i 60

Pełna nazwa Inwestycji:
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Zamościu przy ul. Jana Zamoyskiego nr 28, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52, 56, 58 i 60

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Generalny wykonawca:

Zakład Remontowo-Konserwacyjny, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 51, 22-440 Zamość, „Wisterm” Bogumiła Mielnicka, 22-400 Krasnobród, ul. Hutki 18, WM Budowa Paweł Mielnicki, ul. Mikołaja Reja 20/18, 22-400 Zamość

Projektant:

Energetyczna Pracownia Inżynierska ERG Spółka Cywilna A. Życzyńska, G. Dyś, ul. Głęboka 10 lok. 35, 20-612 Lublin, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe ASPOL Alicja Pysz-Szporko ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin, PS PROJEKT Piotr Siejka, ul. Kilińskiego 72, 22-400 Zamość

Okres prac:

07.01.2019 – 31.10.2021 r.

Lokalizacja:
Zamość, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 28, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52, 56, 58, i 60 oraz 30, 32A, 34A, 40, 42, 54

Wartość inwestycji:
17 079 324,65 zł

 

Przedmiotem inwestycji były prace wykonane na wymienionych budynkach mieszkalnych tworzących dwa zadania osiedlowe w kolorze „niebieskim” i „zielonym”. Powierzchnia terenu tych zadań wynosi łącznie 97 966 m2 i charakteryzuje się zróżnicowaną wysokością mieszczącą się między rzędnymi 222,52-225,19 m. n. p. m.. Budynki mieszkalne posiadają od dwóch do dziewięciu kondygnacji, a w obrębie jednego budynku różnica wynosi od jednej do dwóch kondygnacji. Budynki okalają ogródki przydomowe w poziomie parteru ogrodzone betonowymi parkanami. W poziomie parteru istnieją przejścia tunelowe dla pieszych. Bardzo ciekawym rozwiązaniem są czynne i działające „kanały zbiorcze” instalacyjne (tzw. przełazowe) przebiegające pod całym osiedlem.

Projekt został podzielony na 2 etapy:

 • Etap I (os. zielone) obejmował termomodernizację budynków nr 48, 50, 52, 56, 58 i 60 o łącznej powierzchni użytkowej 11 925,88m2. Prace etapu I zostały zakończone 31.07.2020 r.
 • Etap II (os. niebieskie) obejmował termomodernizację budynków nr 28, 32, 34, 36 i 38 o powierzchni użytkowej 11 460,19 m2. Prace II etapu zostały zakończone 31.07.2021 r.

We wszystkich budynkach etapu I i II wykonano następujące prace:

 • ocieplono ściany zewnętrzne metodą lekką – mokrą w wybranym systemie, posiadającym Europejską aprobatę techniczną (ETA),
 • ocieplono stropodachy wentylowane nad ostatnią kondygnacją budynków materiałem termoizolacyjnym wełną mineralną granulowaną,
 • wykonano remont ścian, balkonów, instalacji odgromowej,
 • nadbudowano izolowane kominy wentylacyjne – 210 sztuk,
 • wykonano indywidualne,  kompaktowe, dwufunkcyjne węzły cieplne wraz z wizualizacją pracy oraz adaptacją pomieszczeń (dostosowanie węzłów pod kątem ogólnobudowlanym i instalacyjnym),
 • wykonano instalacje elektryczne i zdalnego sterowania pracą węzłów oraz ich monitorowanie online,
 • zamontowano elektroniczne podzielniki kosztów centralnego ogrzewania w budynkach nr 28, 34, 36, 48, 50, 52, 58, 60
 • zamontowano regulacyjne zawory podpionowe w budynku nr 32 i 48,
 • zamontowano zestaw hydroforowy dla zapewnienia wymaganego ciśnienia w budynkach nr 32 i 48,
 • wymieniono sieć ciepłowniczą niskich parametrów na sieć wysokich parametrów i zasilono nią wszystkie nowe węzły cieplne dwufunkcyjne w budynkach objętych projektem (na osiedlu zielonym – 217 metrów bieżących, na osiedlu niebieskim – 468 metrów bieżących).

Ogółem termomodernizacji poddano 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wyżej wymienionym zakresem prac (323 mieszkania).

Wykonawca robót budowlanych został wybrany w wyniku przetargu ogłoszonego w prasie lokalnej i ogłoszenia na stronie internetowej spółdzielni oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl: Zakład Remontowo-Konserwacyjny, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 51, 22-440 Zamość, zaś robót instalacyjnych konsorcjum firm: „Wisterm” Bogumiła Mielnicka, 22-400 Krasnobród, ul. Hutki 18 oraz WM Budowa Paweł Mielnicki, ul. Mikołaja Reja 20/18, 22-400 Zamość.

Biura projektowe opracowujące projekty budowlane i instalacyjne budynków zostały wybrane na podstawie ogłoszonego zapytania ofertowego:

 1. Opracowanie audytów energetycznych – Energetyczna Pracownia Inżynierska ERG Spółka Cywilna A. Życzyńska, G. Dyś, ul. Głęboka 10 lok. 35, 20-612 Lublin.
 2. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych sieci ciepłowniczych wysokich parametrów, węzłów wymiennikowych dwufunkcyjnych  z systemem zdalnego zarządzania energią cieplną oraz montażu zaworów podpionowych – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe ASPOL Alicja Pysz-Szporko ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin.
 3. Opracowanie projektów budowlanych termomodernizacji wyżej wymienionych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w oparciu o opracowanie audyty energetyczne – PS PROJEKT Piotr Siejka, ul. Kilińskiego 72, 22-400 Zamość.

Celem projektu jest obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną, a tym samym zmniejszenie kosztów dla mieszkania oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłów i gazów. Według wstępnych wyliczeń, oszczędności wynikające z ilości zużytego węgla na osiedlu niebieskim to średnio 694 kg na jedno mieszkanie o powierzchni użytkowej 63m2, zaś na osiedle zielone to 744 kg o identycznej powierzchni użytkowej na jedno mieszkanie. Odpowiada to ponad 6 wagonom węgla (360 ton) na obydwa zadania. W okresie jednego roku ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ zaoszczędzony węgiel przekłada się na mniejszy wskaźnik emisyjności zanieczyszczeń do środowiska i stanowi mniejsze wytworzenie pyłów.

Całkowita wartość projektu wyniosła 17 079 324,65 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, które wynosiło 6 048 153,47 zł. Ponadto na osiedlu niebieskim i zielonych w latach 2009-2015 w budynkach nr 30, 40, 54 w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków wykonano docieplenie ścian zewnętrznych – termomodernizacja. W latach 2020-2021 w budynkach nr 30, 32A, 34A, 40, 42 oraz na osiedlu zielonym w budynku nr 54 zostały wykonane nowe indywidualne kompaktowe dwufunkcyjne węzły cieplne wraz z wizualizacją pracy oraz adaptacją pomieszczeń (dostosowanie węzłów pod kątem ogólnobudowlanym    i instalacyjnym) jak również wykonano instalacje elektryczne i zdalnego sterowania pracą węzłów i ich monitorowanie, które w całości finansowane było ze środków własnych Spółdzielni Mieszkaniowej i mieszkańców.

Reasumując 11 budynków zostało objętych pełnym zakresem prac wymienionych w projekcie oraz 6 budynków gdzie zostały wykonane indywidualne węzły cieplne dwufunkcyjne z wykonaniem instalacji sieci cieplnej wysokich parametrów. Łącznie jest to 507 mieszkań.

   

 

 

PRZED

PO