Adaptacja

Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne przy ul. Dworcowej 7 w Żorach

Pełna nazwa Inwestycji:
Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne przy ul. Dworcowej 7 w Żorach

Zgłaszający:
Zarząd Budynków Miejskich w Żorach, Żory Al. Wojska Polskiego 4a

Inwestor:
Zarząd Budynków Miejskich w Żorach, Żory Al. Wojska Polskiego 4a

Generalny wykonawca:

Inżbud TT Sp. z o.o. Rybnik, ul. Jerzego Giedroycia 8

Projektant:

BETIS Studio Architektury Sp. z o.o. Żory, ul. Konopnickiej 33

Okres prac:

02.02.2021 – 31.12.2021 r.

Lokalizacja:
Żory, ul. Dworcowa 7

Wartość inwestycji:
1 645 121,10 zł

 

Inwestycja polegała na przebudowie i rozbudowie zabytkowego budynku usługowego wraz ze zmianę sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny. Efektem przeprowadzonych prac jest powstanie budynku mieszkalnego składającego się z sześciu lokali mieszkalnych o wysokim standardzie stanowiących zasobów mieszkaniowych gminy. Inwestycja obejmowała również remont zabytkowej elewacji oraz rozbudowę dla wykonania wewnętrznej windy.

 

     

     

PRZED

PO