Uczestnicy

Obiekty mieszkalne - budowa nowych obiektów
Obiekty mieszkalne - proekologiczne
Mural Roku
Mural
Wodzisław Śląski
Obiekty mieszkalne - termomodernizacja
Obiekty mieszkalne - budowa nowych obiektów
Obiekty mieszkalne - termomodernizacja
Obiekty inżynieryjne