Obiekty mieszkalne - termomodernizacja

Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pełna nazwa Inwestycji:
Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zgłaszający:
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Inwestor:
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Generalny wykonawca:
F.H.U. „SAW-BUD”, 95-200 Pabianice, ul. Zielona 12

Projektant:
ARCH. Andrzej Sauter, 95-200 Pabianice, ul. Bracka 6

Okres prac:
20.02-31.12.2020

Lokalizacja:
Zasoby Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wartość inwestycji:
4 928 565,59 zł

 

Termomodernizacja należy do priorytetowych zadań realizowanych przez Pabianicką Spółdzielnię Mieszkaniową. Proces ten rozpoczął się w 2005 roku i systematycznie jest kontynuowany. Do końca ubiegłego roku Spółdzielnia dociepliła 212 budynków. co stanowi niemalże 70% zasobów. W 2020 roku prace te zostały wykonane na sześciu pięciokondygnacyjnych budynkach zlokalizowanych przy ul. P. Skargi 62/68, Nawrockiego 7a, 20 Stycznia 64, Drewnowskiej 43/45, Drewnowskiej 47 oraz Dolnej 46. Całość prac termomodernizacyjnych została wykonana w 2020 r.

Budynki Objęte zadaniem zostały wzniesione w technologii OWT w latach 1985-1991. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował:

 • docieplenie ścian zewnętrznych (szczytowych i podłużnych) wraz z kolorystyką elewacji,
 • docieplenie stropodachów oraz wymianę stolarki okiennej – zarówno w lokalach mieszkalnych, jak i w częściach wspólnych budynków.

Dodatkowo wykonano szereg robót towarzyszących:

 • demontaż i utylizacja azbestu,
 • remont płyt balkonowych i balustradowych,
 • remont daszków nad wejściami do budynków,
 • krycie dachów papą termozgrzewalną,
 • wymianę parapetów i obróbek blacharskich,
 • wykonanie opasek wokół budynków,
 • wymiana skrzynek gazowych i instalacji odgromowych,
 • czyszczenie i malowanie kominów stalowych i betonowych,
 • montaż budek lęgowych dla ptaków.

Prace termomodernizacyjne zostały przeprowadzone zgodnie na podstawie projektów budowlanych i audytów energetycznych, które wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dzięki wykonanym dociepleniom w budynkach zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło, co przyczyni się także do oszczędności finansowych. Szczególnie ważne jest to dla mieszkańców, którzy zapłacą mniej za zużytą energię cieplną. Ponadto oszczędność energetyczna wpłynie na efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych i redukcję gazów cieplarnianych. Termomodernizacja pozwoli ograniczyć zanieczyszczenie powietrza i emisję dwutlenku węgla  co doprowadzi do spadku zanieczyszczenia powstałego w następstwie tzw. niskiej emisji.

Wykonane roboty niewątpliwie poprawiły również komfort zamieszkujących je lokatorów. Budynki otrzymały nową elewację przez co w znaczący sposób poprawiły estetykę osiedli. To także ważny element, który cieszy mieszkańców.

PRZED

PO