Obiekty biurowe i handlowe

Termomodernizacja budynku biurowego w Gliwicach ul. Jasnogórska 9-11

Pełna nazwa Inwestycji:
Termomodernizacja budynku biurowego w Gliwicach ul. Jasnogórska 9-11

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Gliwicach ul. Jasnogórska 9, 44-100 Gliwice

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Gliwicach ul. Jasnogórska 9, 44-100 Gliwice

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlane Projektowo-Usługowo-Handlowe „WOLIMPEX” inż. W. Wolak

44-100 Gliwice, ul. Kozielska 501

Projektant:
Pracownia Architektoniczno-Budowlana Elżbieta i Tadeusz Nieszporek

44-100 Gliwice, ul. Żółkiewskiego 15/10

Okres prac:
23.09-17.04.2020

Lokalizacja:
ul. Jasnogórska 9-11, 44-100 Gliwice

Wartość inwestycji:
1 352 000,00 zł

Budynek biurowy w Gliwicach przy ul. Jasnogórskiej 9-11 wybudowano w roku 1975 w technologii szkieletowej. Szkielet żelbetonowy został posadowiony na płycie żelbetonowej z wypełnieniem ścian bloczkami PGS.

Celem inwestycji było przyczynienie się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło (budynek zasilany jest z sieci PEC Gliwice), jak również poprawa estetyki budynku.

Inwestycja polegała na termomodernizacji budynku tj.:

  • wymianie stolarki,
  • ocieplaniu ścian metodą lekką mokrą z częściowym ociepleniem wełną mineralną i systemem płyt osłonowych ze spieków kwarcowych na ruszcie aluminiowym.

W wyniku termomodernizacji w karcie audyt energetycznego obliczono zmniejszenie zapotrzebowania na energie brutto z 2 125 GJ/a na 744 GJ/a.

PRZED

PO