Mural Roku

Mural Historyczny

Pełna nazwa Inwestycji:
Mural Historyczny

Zgłaszający:
Urząd Miejski w Łomży

Inwestor:
Urząd Miejski w Łomży

Generalny wykonawca:
Fundacja Gdańska Szkoła Muralu

Projektant:
Rafał Roskowiński

Okres prac:
08.05-30.08.2020 r.

Lokalizacja:
ul. Polowa 33, 18-400 Łomża

Wartość inwestycji:
28 675,00 zł

 

Na ścianie o powierzchni 155  m2 w przestrzeni miejskiej Łomży zagościła w 2020 roku nowoczesna sztuka na najwyższym poziomie. Na elewacji łomżyńskiego budynku przy ul. Polowej 33 Fundacja Gdańska Szkoła Muralu wykonała wielkoformatowy obraz – mural, o tematyce patriotyczno-historycznej poświęcony harcerzom Ziemi Łomżyńskiej z okresu wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku.

Mural przedstawia symboliczny profil harcerza z 1920 roku oraz tekst przyrzeczenia harcerskiego. Tekst przysięgi pochodzi z 1917 roku i został stworzony przez Stanisława Dębowskiego ps. „Młot”. Jest to pierwsza rota przysięgi harcerskiej, która w roku 1918 ( choć po raz pierwszy już w X 1917) została zastąpiona nową rotą podkreślającą spolszczenie ruchu skautowego. Widniejąca na muralu przysięga jest autorską wersją młodego harcerza pochodząca najprawdopodobniej sprzed października 1917 roku, a więc sprzed wprowadzenia nowej „spolszczonej” wersji przysięgi. Pierwotna  jej wersja została opublikowana w harcerskim miesięczniku „Czuwaj” z kwietnia 1919 roku jako rota przysięgi Żeńskich Drużyn Harcerskich ( choć składali ją także chłopcy). Poniżej przyrzeczenia znajduje się rysunek klasztoru oo. kapucynów, który jest odzwierciedleniem szkicu sporządzonego przez rysownika Żubera w 1929 roku. Powyższy szkic znajduje się w zasobach Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

Treść plastyczną wyłonili internauci w głosowaniu, w którym można było wybrać jedną z trzech wersji muralu. Malowidło to zakończyło cykl 9 murali historycznych w Łomży

Mural oraz jego projekt został wykonany przez twórcę Gdańskiej Szkoły Muralu Rafała Roskowińskiego – artystę malarza, pioniera i legendę polskiego muralizmu. Do osiągnięć Roskowińskiego należy m.in. namalowanie największego muralu historycznego na świecie. Rafał Roskowiński jest również oficjalnym ambasadorem farb marki Primacol, którymi zostało wykonane malowidło. Artysta, projektując murale, starał się wpisać je w atmosferę miasta i uchwycić jego osobliwy klimat. Jego zdaniem miasto Łomża ma w sobie dużo beżu, żółcieni i pomarańczy, dlatego właśnie takie odcienie przeważają.

Do realizacji muralu zostały użyte farby elewacyjne krzemianowe po uprzednim przygotowaniu powierzchni – oczyszczeniu, zagruntowaniu, nałożeniu warstwy podkładowej. Dostęp do powierzchni bloku, na którym widnieje teraz malowidło odbył się za pomocą podnośnika nożycowego. Artysta przeniósł projekt ręcznie prosto ze szkicownika, oglądając ścianę z odpowiedniej odległości, analizując i wychwytując, jaką skalę i narzędzie należało użyć.