Mural Roku

Historyczny mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy

Pełna nazwa Inwestycji:
Historyczny mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy.

Zgłaszający:
Gmina Kozienice

Inwestor:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej

Generalny wykonawca:
Seweryn Boroch „ESTIMEJT”

Projektant:
Seweryn Boroch

Okres prac:
14.07-06.09.2020

Lokalizacja:
Kozienice, ul. Osiedle Pokoju 3 (ściana bloku mieszkalnego)

Wartość inwestycji:
70 795,00 zł

 

Bogata historia regionu oraz chęć podtrzymania i upowszechniania wiedzy na jej temat, stała się inspiracją do powstania muralu. „Historyczny mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy” został wykonany w Kozienicach (woj. mazowieckie) w 2020 roku, na okoliczność obchodów 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Mural został wykonany na ścianie bloku mieszkalnego. Malowidło w wyjątkowy, lokalnie oryginalny sposób upamiętnia 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Ukazuje zaangażowanie ludzi w obronę ojczyzny w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, ich bohaterskie postawy, oddanie i odwagę. Rozbudza patriotyczne postawy kozieniczan i popularyzuje, a dla niektórych odkrywa lokalną historię.

  • Grafika muralu nawiązuje do patriotycznych postaw mieszkańców Kozienic w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Do szeregów wojska polskiego wstąpiło wtedy wielu ochotników z Kozienic, w tym wszyscy starsi uczniowie miejskiego gimnazjum, zaś Rada Miasta zdecydowała o opodatkowaniu wszystkich mieszkańców armii i powołała straż obywatelską.
  • Piechurzy i kawaleria na muralu mają przywołać pamięć kozieniczan biorących udział w tej wojnie. Wielu kozieniczan w swoich życiorysach ma zapisane piękne karty działalności legionowej, z kolei mocno zakorzenione tradycje niepodległościowe sprawiły, ze miasto Kozienice było bardzo silnym ośrodkiem działalności organizacji i stowarzyszeń kombatanckich o profilu piłsudczykowskim.
  • Widniejąca na muralu postać Józefa Piłsudskiego – dowodzącego Bitwą Warszawską – nawiązuje do faktu, iż za swoje zasługi dla Niepodległości Polski Marszałek otrzymał godność Honorowego Obywatela Kozienic.
  • Mural utrzymany jest w ciemnych barwach, kontrastowo wybija się z niego fragment biało-czerwonej flagi narodowej.
  • Grafika muralu jest dynamiczna, u obserwatorów obraz biegnących piechurów, jadącej kawalerii i krążących samolotów – wywołuje refleksję i zadumę.
  • Jako, ze mural został sfinalizowany ze środków finansowych Ministerstwa Obrony Narodowej, Gminy Kozienice i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej w grafikę zostało wkomponowane logo ww. podmiotów.
  • Mural został wykonany w sposób trwały, farbami na bazie farb akrylowych, zabezpieczony powłoką antygraffiti.