Obiekty historyczne

„Eko Starówka” – Poprawa efektywności energetycznej w kamienicy przy ul. Kościelnej 4 w Wodzisławiu Śląskim

Pełna nazwa Inwestycji:
„Eko Starówka” – Poprawa efektywności energetycznej w kamienicy przy ul. Kościelnej 4 w Wodzisławiu Śląskim

Zgłaszający:
…Domaro Sp. z o.o.

Inwestor:
Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim

Generalny wykonawca:
W & H Sp. z o.o. z Turzy Śląskiej

Projektant:
…Domaro Sp. z o.o., PP-U PRO-SANIT mgr inż. Janusz Brodala, mgr inż. Tomasz Mercik, mgr inż. Michał Płonka

Okres prac:
12.11.2019 r. – 12.11.2020 r.

Lokalizacja:
Wodzisław Śląski – Starówka

Wartość inwestycji:
341 581,20 zł

 

Termomodernizacja kamienicy przy ul. Kościelnej 4 była częścią dużego projektu „Eko-Starówka” – Poprawa efektywności energetycznej w kamienicy przy ul. Kościelnej 4 w Wodzisławiu Śląskim. Projekt obejmował swoim zakresem wykonanie termomodernizacji poprzez zmniejszenie energochłonności, ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery podczas eksploatacji sześciu zabytkowych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w ramach pięknej i urokliwej Starówki Wodzisławia Śląskiego.

Budynek przy ul. Kościelnej, to zabytkowa kamienica znajdująca się w układzie urbanistycznym objętym ochroną konserwatorską. Wewnątrz dotychczas znajdowały się lokale mieszkalne przeznaczone z uwagi na zły stan techniczny budynku do najmu socjalnego. Kompleksowa modernizacja obejmowała przystosowanie pomieszczenia piwnicznego przeznaczonego na węzeł cieplny, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników w pomieszczeniach mieszkalnych i podłączenie całości do węzła cieplnego. Dodatkowo wykonano modernizację istniejącego oświetlenia piwnic i powierzchni wspólnych, docieplenie cokołów o ścian zewnętrznych budynku, wymiany stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, docieplenie stropu poddasza. Ważnym elementem zadania była wymiana będącego w złym stanie technicznym pokrycia dachu.

Budynek w ramach projektu przeszedł całkowitą metamorfozę. Znacząco poprawił się standard lokali mieszkalnych. Z uwagi, iż nieruchomość stanowi część zabudowy miejskiej, która znajduje się pod ochroną Śląskiego Konserwatora Zabytków, wszelkie prace – w szczególności obejmujące docieplenie ścian, wykonanie nowych wypraw elewacyjnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – były uzgodnione i wykonane zgodnie z wytycznymi.

Przygotowana dokumentacja projektowa zawierała optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia. Mimo iż, przygotowana była przez dwa podmioty w swoim zakresie była spójna i skoordynowana we wszystkich branżach.

Wymiernym efektem zadania jest likwidacja starych „kopciuchów”, które stanowiły jedyne źródło ciepła w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w zabytkowej kamienicy. Stare, wysłużone piece zostały zastąpione energią cieplną pochodzącą z węzła cieplnego, co ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska. Modernizacja kamienicy wpłynęła również na poprawę wizerunku całej wodzisławskiej starówki oraz poprawę komfortu życia nie tylko mieszkańców tej nieruchomości, ale z uwagi na ograniczenie niskiej emisji również wszystkich mieszkańców Miasta Wodzisław Śląski.

PRZED

PO