Obiekty mieszkalne - budowa nowych obiektów

Budowa budynku mieszkalnego w Tychach przy ul. de Gaulle`a 10-10A

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa budynku mieszkalnego w Tychach przy ul. de Gaulle`a 10-10A

Zgłaszający:
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Inwestor:
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Generalny wykonawca:

Zakład Usługowo-Handlowy „ZMIROB”ROLNIK, ZĄBEK Sp. j. z siedzibą w Tychach przy ul. Glińczańskiej 7

Projektant:
Biuro Architektoniczne AB-Projekt Sp. z o.o. w siedzibą w Tychach przy ul. Fabrycznej 43.

Autor projektu – mgr inż. arch. Józef Kuklok-Opolski

Okres prac:
kwiecień 2019 r. –  listopad 2020 r.

Lokalizacja:

Tychach, ul. de Gaulle`a 10-10A

Wartość inwestycji:

7 983 000,00 zł

 

W kwietniu 2018 r. Spółka w drodze aportu otrzymała od Gminy Tychy działkę nr 1501/46. W lipcu 2018 r. Spółka uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę, które decyzją z listopada 2018 r. zostało zmienione (dwa lokale usługowe zamieniono na lokal mieszkalny). W lutym 2019 r. został ogłoszony przetarg na wybór generalnego wykonawcy, z którym umowa została podpisana w kwietniu 2019 r. Roboty budowlane zostały zakończone w sierpniu 2020 r., a budynek został oddany do użytku w listopadzie 2020 r.

Efekt rzeczowy realizacji inwestycji:

  • 23 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1354,28 m2,
  • 6 lokali dwupokojowych o powierzchni od 40 m2 do 52 m2,
  • 13 lokali mieszkalnych trzypokojowych o powierzchni od 52 m2 do 71 m2,
  • 4 lokale czteropokojowe o powierzchni od 72 m2 do 74 m2,
  • 21 miejsc parkingowych w garażu usytuowanym w parterze budynku,
  • sieć elektryczna, c.o., c.w.u., wod.-kan.,
  • dwie klatki schodowe wyposażone w windy,
  • zagospodarowanie terenu w tym droga dojazdowa, miejsca parkingowe, nasadzenia, altana śmieciowa, oświetlenie, mural.

 

PRZED

PO