Obiekty kult. i edu., użyteczności publ., sakra.

Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu

Pełna nazwa Inwestycji:
Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu – upowszechnienie kultury

Zgłaszający:
Gmina Lubliniec

Inwestor:
Gmina Lubliniec

Generalny wykonawca:
Konsorcjum firm:

– Marian Krotla ZPHU Impotr Export 'KROMAR’, Starokrzepice

Projektant:
Marek Happach architekt, ul. Bacha 10/1201, Warszawa

Okres prac:
19.07.2016 – 13.06.2019

Lokalizacja:
Lubliniec, ul. Sportowa 3

Wartość inwestycji:
9 319 225,46 zł

Budynek Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej wykonano w technologii tradycyjnej z zastosowaniem nowoczesnych materiałów. Obiekt został wykonany w konstrukcji żelbetowej ze stropami i fundamentami monolitycznymi żelbetowymi oraz stropodachem o konstrukcji z drewna klejonego. Obiekt został usytuowany w miejscu rozebranej, historycznej gorzelni. Zasadniczą bryłę budynku stanowi prostopadłościan dwukondygnacyjny na planie litery ‘L’. W części krótszej skrzydła budynek posiada trzy kondygnacje, a w pozostałej części dwie. Budynek wyposażony jest w dwie wydzielone klatki schodowe oraz jedne otwarte schody, a także w windę m.in. dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Jako materiał wykończeniowy elewacji została wykorzystana tradycyjna cegła. Zastosowanie cegły stanowi nawiązanie do charakteru nieistniejącej gorzelni. Materiał ten jest także charakterystyczny dla najważniejszych obiektów użyteczności publicznej w mieście (Urząd Miasta, siedziba Starostwa). Inspirację podkreślają detale z cegły klinkierowej w kolorze butelkowej zieleni.

Na parterze znajdują się przedsionki, schody otwarte, komunikacje, korytarze, czytelnia czasopism, informatorium, czytelnia literatury pięknej, czytelnia dziecięca, magazyn, toalety.

Na I piętrze znajdują się: pracownia komputerowa, toalety, pomieszczenia socjalne, komunikacje, pokój pracy, pokój instruktora, pokój dyrekcji, pokój księgowości, sekretariat, archiwum, czytelnia naukowo-techniczna, pracowania zbiorówki, schowki, magazyn.

Na II piętrze znajdują się sala wielofunkcyjna, toalety, komunikacje, magazyny, serwerownia, kotłownia, pomieszczenia techniczne i wentylatornia.

Charakterystyczne parametry obiektu:

– długość: 59,10m

– szerokość: 32,20m

– wysokość: 14,06m

– powierzchnia użytkowa: 2 214,54m2

– powierzchnia zabudowy: 2 627,23m2

– kubatura: 12 783,02m3

– ilość kondygnacji naziemnych: 3.

Południowa część działki, na której usytuowany jest budynek, została zagospodarowana w sposób podkreślający walory widokowe i umożliwiający rekreacyjne wykorzystanie terenu nadrzecznego. Mury oporowe i schody tworzą układ pochylni, także dla osób niepełnosprawnych. W północnej części terenu, wzdłuż elewacji znajduje się droga przeciwpożarowa. Miejsca parkingowe zlokalizowano w układzie prostopadłym, wzdłuż ulicy Sportowej.