Mieszkaniowa

Przebudowa budynku mieszkalnego (kamienicy) przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku

Pełna nazwa Inwestycji:
Przebudowa budynku mieszkalnego (kamienicy) przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku

Zgłaszający:
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku

Inwestor:
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku

Generalny wykonawca:
WIXBUD S.A., Mirosław 22A, 09-472 Słupno

Projektant:
Rydzyński, Wasiak, Stańczak, Lebalt Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o., ul. Struga 78, 90-557 Łódź

Okres prac:
28.09.2017 – 29.03.2019

Lokalizacja:
Płock, ul. Sienkiewicza 38

Wartość inwestycji:
11 036 261,00 zł

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS zrealizował przebudowę (modernizację) kamienicy przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku, która odzyskała dawny blask. Odtworzono detale elewacyjne, odrestaurowano zabytkowe attyki, balustrady, posadzki na klatkach schodowych, a nawet fragment, odkrytych podczas remontu, polichromii ściennych. Budynek stanowi element zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków i podlega ochronie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Płocku. Przedmiotowy budynek pochodzący z końca XIX w. (pierwszy wpis do ksiąg wieczystych z roku 1895) był w złym stanie technicznym i wymagał gruntownego (kompleksowego) remontu.

Obiekt składa się z:

 • budynku frontowego – czterokondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego,
 • oficyny prawej – dwukondygnacyjnej niepodpiwniczonej.

Okres realizacji przebudowy wyniósł 18 miesięcy.

Na realizację przedsięwzięcia pozyskano bezzwrotne wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 50 % kosztów (pozostałe 50% ze środków finansowych budżetu miasta Płocka).

Zakres przebudowy uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Płocku obejmował:

 • rozbiórkę budynków gospodarczych,
 • wzmocnienie fundamentów budynku metodą jet-grouting (iniekcji strumieniowej) oraz odcinkowego podbijania (minowania),
 • wzmocnienie ścian konstrukcyjnych poprzez ich klamrowanie i zszywanie,
 • wymianę nadproży okiennych i drzwiowych,
 • odtworzenie przeciwwodnych izolacji poziomych i pionowych,
 • odsolenie ścian i wykonanie tynków renowacyjnych,
 • wymianę zużytych stropów drewnianych na żelbetowe (gęstożebrowe),
 • wymianę zużytych i spróchniałych więźb dachowych na nowe,
 • wymianę zużytego pokrycia dachowego i kominów,
 • docieplenie ścian budynków od wewnątrz bez naruszenia historycznej elewacji,
 • docieplenie dachu budynku;

oraz wymagane przez konserwatora zabytków prace renowacyjne:

 • stolarki okiennej i drzwiowej,
 • balustrad balkonowych i schodowych z metaloplastyki,
 • attyk dachowych z metaloplastyki,
 • elewacji, w tym takich detali, jak: boniowania gładkie i rustykalne z kamienia, gzymsów, sztukaterii, obramowań okien,
  posadzek (lastryka i trzy rodzaje płytek ceramicznych na klatkach schodowych częściowo zachowano, częściowo naprawiono, częściowo wykonano na zamówienie według oryginalnych wzorów),
 • odtworzenie, jako świadka historii na klatce schodowej fragmentu polichromii, odkrytej podczas robót pod zniszczoną lamperią z farby olejnej,
 • wykonanie elementów stylizowanych, takich jak: brama, daszek nad wejściem do oficyny prawej, ogrodzenie od strony Płockiej Galerii Sztuki.

Zakres robót obejmował również:

 • tynki wewnętrzne, wylewki betonowe, malowanie ścian, montaż drzwi wewnętrznych i wejściowych do mieszkań,

Do kamienicy wykonano przyłącza:

 • energii elektrycznej,
 • centralnego ogrzewania,
 • wodociągowe,
 • kanalizacji sanitarnej,
 • kanalizacji deszczowej,
 • telekomunikacyjne.

Kamienicę wyposażono w instalacje:

 • elektryczne,
 • centralnego ogrzewania,
 • wodno-kanalizacyjne,
 • odgromowe,
 • domofonowe i teletechniczne (zbiorcza antena telewizji naziemnej, zbiorcza antena satelitarna, światłowody. W związku z powyższym nie ma potrzeby montażu indywidualnych anten satelitarnych na elewacji budynku).

Ilość mieszkań: 30:

 • 28 lokali w budynku frontowym,
 • 2 lokale w oficynie prawej.

Lokale mieszkalne o powierzchniach od 28 do 74 m2. Mieszkania są jedno-, dwu- i trzypokojowe oraz jedno – czteropokojowe.

Standard wykończenia i wyposażenia lokali mieszkalnych:

 • wykończenie posadzek terakotą w łazienkach i aneksach kuchennych,
 • wykończenie posadzek panelami w pomieszczeniach suchych,
 • wykończenie ścian glazurą z łazienkach i aneksach kuchennych,
 • parapety podokienne z konglomeratu,
 • armatura łazienkowa (kabina natryskowa z baterią, umywalka z baterią, miska ustępowa),
 • sprzęt kuchenny (dwukomorowy zlewozmywak z baterią, czteropalnikowa kuchenka elektryczna z piekarnikiem).

Efekt realizacji inwestycji:

 • utworzenie nowych 30 mieszkań dla młodych płocczan,
 • odnowa (zrewitalizowanie) zdekapitalizowanego obiektu historycznego,
 • społeczna rewitalizacja śródmieścia miasta,
 • poprawa efektywności energetycznej nieruchomości położonej w śródmieściu,
 • korzystny wpływ na środowisko (eliminacja pieców węglowych),
 • zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i materiałów budowlanych, m.in. takich, jak:
  – wzmocnienie fundamentów budynku metodą iniekcji strumieniowej (jet-grouting) i odcinkowego podbijania (minowania),

– lekkie prefabrykowane stropy gęstożebrowe RECTOBETON, stosowane przy renowacjach obiektów zabytkowych,

– lekkie mineralne płyty izolacyjne „MULTIPOR” charakteryzujące się: wysoką odpornością ogniową, wysoką izolacyjnością termiczną i wysoką przepuszczalnością pary wodnej, zastosowane jako ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz budynku,

– nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne (jedna wspólna antena satelitarna do odbioru TV SAT z możliwością zainstalowania w mieszkaniach indywidualnych dekoderów różnych dostawców TV) – eliminacja indywidualnych anten satelitarnych na zabytkowej elewacji budynku,

 • poprawa atrakcyjności historycznej zabudowy ulicy Sienkiewicza w Płocku (pozytywny wpływ na ład urbanistyczny śródmieścia miasta Płocka),
 • realizacja Płockiego Programu Rewitalizacji.

PRZED

PO