Mieszkaniowa

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wielkopolskiej 35-49 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z robotami towarzyszącymi

Pełna nazwa Inwestycji:
Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wielkopolskiej 35-49 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z robotami towarzyszącymi

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'NOWA’ w Jastrzębiu-Zdroju

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'NOWA’ w Jastrzębiu-Zdroju

Generalny wykonawca:
'BUDOTERMIKA’ Sp. z o.o., Busko-Zdrój

Projektant:
EKOPRO-BUD Biuro Projektowe, Mikołów

Okres prac:
17.04.2019 – 31.10.2019

Lokalizacja:
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 35-49

Wartość inwestycji:
2 706 443,87 zł

Budynek przy ul. Wielkopolskiej 35-49 w Jastrzębiu-Zdroju składa się z 8 segmentów, z których każdy posiada klatkę schodową. Budynek ma 11 kondygnacji naziemnych, wykonany jest w systemie budownictwa wielkopłytowego. Zakres inwestycji obejmuje ocieplenie ściany frontowej budynku oraz wnęk międzyloggiowych metodą lekko-mokrą wraz z robotami towarzyszącymi.

Szczegółowy zakres robót:

– wzmocnienie konstrukcji ścian warstwowych,

– ocieplenie ściany frontowej,

– ocieplenie ścian wnęk międzyloggiowych,

– docieplenie stropodachu,

– ocieplenie ścian cokołu do poziomu gruntu,

– wykonanie nowych obróbek blacharskich, dylatacji, parapetów,

– wymiana zwodów instalacji odgromowej,

– remont wejść do budynku,

– likwidacja wsypów,

– wymiana drzwi wejściowych,

– wykonanie osłon przeciwwiatrowych.