Mieszkaniowa

Docieplenie stropodachu budynku przy ul. Żeromskiego 60-62 oraz docieplenie dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Metalowców 29-29a we Wrocławiu

Pełna nazwa Inwestycji:
Docieplenie stropodachu budynku przy ul. Żeromskiego 60-62 oraz docieplenie dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Metalowców 29-29a we Wrocławiu

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'ROTUNDA’ z Wrocławia

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'ROTUNDA’ z Wrocławia

Generalny wykonawca:
Firma 'BUD MIX’ Sp. z o.o., Firlej (bud. przy ul. Żeromskiego 60-62)

IZOBIG s.c. Bigaj Władysław, Bigaj Piotr, Wrocław (bud. przy ul. Metalowców 29-29a)

Projektant:
Czesława Leśniara – wykonanie specyfikacji technicznej, pozwolenie na budowę w formie zgłoszenia nr 22810 z 10.07.2019 r. (bud. przy ul. Żeromskiego 60-62)

HODEL Projektowanie Architektoniczne Małgorzata Samińska, Obożna (bud. przy ul. Metalowców 29-29a)

Okres prac:
23.09.2019 – 26.09.2019 (bud. przy ul. Żeromskiego 60-62)

09.10.2019 – 18.11.2019 (bud. przy ul. Metalowców 29-29a)

Lokalizacja:
ul. Żeromskiego 60-62 oraz ul. Metalowców 29-29a we Wrocławiu

Wartość inwestycji:
26 465,77 zł (bud. przy ul. Żeromskiego 60-62)

221 172,64 zł (bud. przy ul. Metalowców 29-29a)

Budynek przy ul. Żeromskiego 60-62 jest budynkiem mieszkalno-usługowym, w którym znajduje się 150 lokali mieszkalnych oraz 10 lokali użytkowych, 54 miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym.

Docieplenie stropodachu o powierzchni 1500,40m2 przyczyni się w znacznym stopniu do polepszenia warunków bytowych właścicielom lokali znajdujących się na ostatnich kondygnacjach, jak również przyczyni się do oszczędności z tytułu ponoszonych kosztów ogrzewania według naszych wyliczeń ok. 25 000,00 zł/rocznie.

Budynek przy ul. Metalowców 29-29a został wybudowany w latach 80 i w pierwszej wersji miał pełnić rolę biurowca dla jednego z przedsiębiorstw. W roku 1999 został zaadoptowany przez Spółdzielnię na budynek mieszkalno-usługowy, w który znajduje się 81 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe. Konstrukcja budynku (szkielet metalowy) na pozwalał na docieplenie stropodachu, ponieważ technicznie stropodach nie spełniał technicznych możliwości jego docieplenia (płyty G/K). w związku z powyższym zmuszeni byliśmy zastosować technologię docieplenia dachu od jej górnej warstwy, a to wymagało wykonanie projektu wraz z obliczeniami obciążającymi oraz zastosowanie trzech niezależnych warstw styropianu o różnych jego twardościach.

Powierzchnia całkowita dachu wynosi 1005m2, która corocznie przynosiła straty z tytułu niedogrzania lokali mieszkalnych usytuowanych na ostatnich kondygnacjach została w 2019 r. docieplona. Docieplenie stropodachu zgodnie z wyliczeniem powinny według naszych wyliczeń przynieść Spółdzielni – właścicielom lokali oszczędności z tytułu centralnego ogrzewania w kwocie ok. 30 tys zł/rocznie.