Mieszkaniowa

Docieplenie budynku wraz z przebudową elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wagowej 10 w Sosnowcu

Pełna nazwa Inwestycji:
Docieplenie budynku wraz z przebudową elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wagowej 10 w Sosnowcu

Zgłaszający:
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sosnowcu

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowaprzy ul. Wagowej 10 w Sosnowcu

Generalny wykonawca:
Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Kosałka, Oleśnica

Projektant:
EkoProBud s.c. Tomasz Muzyczuk Barbara Muzyczuk, Mikołów

Okres prac:
102.01.2019 – 03.06.2019

Lokalizacja:
ul. Wagowa 10 w Sosnowcu

Wartość inwestycji:
730 530,57 zł

Budynek zlokalizowany w Sosnowcu, w dzielnicy Kazimierz Górniczy, działka nr 1494/6, wybudowany w 1969 r. w technologii murowanej z cegły pełnej. W obrębie nieruchomości znajduje się 25 lokali mieszkalnych, a zarządcą od dnia 01.08.2018 r. jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sosnowcu.

Zakres wykonanych prac:

– ocieplenie ścian i stropodachu

– remont balkonów

– montaż zadaszeń nad balkonami ostatnich kondygnacji

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

– wymiana pokrycia dachowego

– remont kominów

– wymiana okien klatki schodowej i piwnic z częściowym zamurowaniem

– remont klatki schodowej

– wymiana balustrady schodowej

– wymiana drzwi zewnętrznych i piwnicy

– ocieplenie stropu nad garażem

– wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem

– montaż nawiewników.

W budynku zainstalowano system monitoringu.

Budynek przed termomodernizacją nie spełniał wymagań dotyczących max wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania w standardowym sezonie grzewczym, głównie z powodu niewystarczającej izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz stropodachu, złego stanu technicznego okien na klatce schodowej oraz piwnic.

Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe:

– Bank Gospodarstwa Krajowego – premia termomodernizacyjna

– WFOŚiGW w Katowicach – dotacja.