Obiekty przemysłowe

Budynek produkcyjny samochodów specjalnych wraz z częścią biurowo-socjalną

Pełna nazwa Inwestycji:
Budynek produkcyjny samochodów specjalnych wraz z częścią biurowo-socjalną

Zgłaszający:
GAMON-TRUCKS Sp. z o.o., Rybnik

Inwestor:
GAMON-TRUCKS Sp. z o.o., Rybnik

Generalny wykonawca:
Jamad budownictwo Sp. z o.o.

Projektant:
Pracownia projektowo-inwestycyjna 'Forma’

Okres prac:
2017 – 04.2019

Lokalizacja:
Konstantynów Łódzki, ul. Przemysłowa 5

Wartość inwestycji:
16 000 000,00 zł

Firma GAMON TRUCKS Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku produkcji oraz sprzedaży pojazdów specjalnych dla przedsiębiorstw zajmujących się utrzymaniem sieci kanalizacyjnych i wywozem nieczystości płynnych. Odbiorcami produktów wytworzonych przez GAMON TRUCKS na terenie obiektu w Konstantynowie Łódzkim są przede wszystkim przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, spółdzielnie mieszkaniowe, oczyszczalne ścieków, a także firmy budowlane. Oprócz przedsiębiorstw krajowych odbiorcami są firmy z całej Europy, głównie z Niemiec, Francji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, a także państwa spoza Unii Europejskiej.

Produktami wytarzanymi na terenie obiektu i oferowanymi przez Spółkę GAMON-TRUCKS są:

  • pojazdy GAMKOMBI typu kombi przeznaczone do mycia i udrażniania pod wysokim ciśnieniem kanałów o średnicy 50-800mm, z możliwością odsysania nieczystości do zbiornika osadu kompresorem,
  • pojazdy ciśnieniowe GAMJET przeznaczone do mycia i udrażniania pod wysokim ciśnieniem kanałów o średnicy 50-800mm przy pomocy głowic mocowanych na końcu węża wysokociśnieniowego, może być również wykorzystany do mycia niewielkich obiektów np. wiaty przystankowe, pomniki,
  • pojazdy GAMVAC o pojemności od 3-18 m3 przeznaczone do odsysania i transportu nieczystości płynnych,
  • pojazdy GAMVAC PLUS o pojemności od 3-18 m3 przeznaczone do odsysania i transportu nieczystości płynnych oraz udrażniania i mycia kanałów.

Pojazdy specjalistyczne firmy GAMON-TRUCKS przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez prewencyjne zabiegi nie dopuszczające do wystąpienia zatorów w sieci. Są to pojazdy, w których zastosowano nowoczesne technologie.

Nowo wybudowany kompleks zgłaszany do konkursu to pawilon mieszczący halę produkcyjną, magazyny oraz część biurową wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników, pełniący funkcję produkcyjno-magazynowo-biurowo-handlową.

Budynek powstał na działce o powierzchni 10 000 m2,na której oprócz wielofunkcyjnej hali usytuowano drogi komunikacyjne i parkingi. Założeniem było w miarę możliwości zachowanie istniejącej zieleni i brak ingerencji w jej nowe kształtowanie.

Przy budowie obiektu zastosowano technologię żelbetową, a w przypadku części administracyjnej technologię tradycyjną, zachowując obowiązujące normy w zakresie ochrony cieplnej budynków. Uzyskano powierzchnię zabudowy obiektu wynoszącą 2944 m2 i kubaturę 32 900 m3.

Obiekt wyposażono w instalację odgromową, internetową, w części pomieszczeń wentylację mechaniczną, a także wodno-kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do sieci, oraz odrębną instalację wody do celów ppoż. głównym obiektem inwestycji jest hala produkcyjna wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz przepisami w zakresie ochrony środowiska, poprzez zastosowaniena liniach produkcyjnych wymaganych zabezpieczeń. W pomieszczeniach specjalistycznych takich jak spawalnia lub lakiernia zastosowano dodatkowe systemy wentylacyjne wyposażone w filtry pyłowe i odolejacze.

Na działce wykonano komunikację pieszo-jezdną dla potrzeb działalności firmy, z uwzględnieniem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Ważnym elementem jest wykończenie obiektu. Budynek jest nowoczesny i posiada ciekawa bryłę architektoniczną. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Kolorystyka obiektu nawiązuje do logo firmy.