Obiekty sport, rekr. i wypoczynku, ter. zielone

Budowa street workout i placu zabaw w parku przy ul. Nickla

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa street workout i placu zabaw w parku przy ul. Nickla

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'MIECHOWICE’ w Bytomiu

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'MIECHOWICE’ w Bytomiu

Generalny wykonawca:
– BELLSPORT Grzegorz Leszczyński

– P.P.U. Figler – Henryk Figler

Projektant:
Studio Projektowe Adrian Gajda

Okres prac:
czerwiec 2019 – sierpień 2019

Lokalizacja:
Bytom, ul. Nickla, działka 1675/1 i 1684/11

Wartość inwestycji:
155 819,82 zł

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży oraz osób dorosłych Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘MIECHOWICE’ w roku ubiegłym przystąpiła do realizacji inwestycji małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym tzw. Otwarta Strefa Aktywności. Inwestycja znajduje się w Bytomiu przy ul. Nickla (w rejonie budynku nr 34). W otoczeniu przedmiotowa działka zagospodarowana jest obiektami takimi jak boisko czy terenowe stoły do tenisa stołowego, chodnik oraz tereny zielone. Na części opracowywanej znajdował się wcześniej teren zielony oraz fragmentaryczny ciąg pieszy o nawierzchni nieutwardzonej.

W skład Otwartej Strefy Aktywności wchodzi:

– utwardzony teren nawierzchnią bezpieczną syntetyczna, nawierzchnią z kostki betonowej ażurowej, nawierzchnią z kostki betonowej (ciągi piesze),

– urządzenia sportowo-rekreacyjne i edukacyjne,

– ławeczki,

– śmietnik.

Wykonano układ nawierzchni utwardzonych, sportowych (bezpiecznych), na których zamontowano urządzenia do ćwiczeń – street workout. W skład urządzeń wchodzą trzy zestawy ćwiczeniowe o różnym stopniu trudności i zaawansowania. Zamontowano regulamin i instrukcję korzystania z urządzeń. Przy nawierzchni wykonanej z kostki betonowej ażurowej zamontowano ławeczki żelbetowe z siedziskiem drewnianym i zadbano o powiązanie nowopowstałego układu z istniejącymi chodnikami.