Inwestycje proekologiczne

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Spółdzielni Mieszkaniowej Grota w Tomaszowie Mazowieckim

Pełna nazwa Inwestycji:
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Spółdzielni Mieszkaniowej Grota w Tomaszowie Mazowieckim

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'GROTA’

ul. Nadrzeczna 38/40

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'GROTA’

ul. Nadrzeczna 38/40

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Generalny wykonawca:
1. Zakład Instalacji Sanitarnych i Ogrzewania Stanisław Krul, ul. Kolejowa 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

2. ZHU Leszek Kuraszyk, ul. Kordiana 2/8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

Projektant:
Zakład Instalacji Sanitarnych i Ogrzewania Stanisław Krul, ul. Kolejowa 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Okres prac:
06.2017 r. – 10.2017 r.

Lokalizacja:
Tomaszów Mazwiecki:

– ul. Nadrzeczna 34/36, (dz. Nr 853 i 532/10 obr. 7)
– ul. Nadrzeczna 29/31, (dz. Nr 844 i 329/30 obr. 7)
– ul. Nadrzeczna 33/35, (dz. Nr 845 i 329/32 obr. 7)
– ul. Nadrzeczna 24/26, (dz. Nr 849 i 532/5 obr. 7)
– ul. Nadrzeczna 32, (dz. Nr 852 i 532/8 obr. 7)
– ul. Nadrzeczna 37/39, (dz. Nr 846 i 329/33 obr. 7)
– ul. Nadrzeczna 41/43, (dz. Nr 847 i 329/36 obr. 7)
– ul. Nadrzeczna 42/44, (dz. Nr 859 i 532/14 obr. 7)
– ul. Nadrzeczna 27, (dz. Nr 843 i 329/29 obr. 7)

Wartość inwestycji:
2 744 011,46 zł

w tym 1 713 872,88 zł – DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, PROJEKT NR RPLD.04.03.02-10-0001/16-00

 

Projekt polegał na wymianie istniejących punktowych źródeł ciepła. W ich miejsce zostały zainstalowane nowe systemy zbiorowego ogrzewania oparte na pompach ciepła powietrzno-wodnych, oddzielne dla każdego budynku mieszkalnego objętego Projektem. Dodatkowo wykonane zostały instalacje C.O. i C.W.U w powyższych budynkach.

Cele bezpośrednie projektu:
Cel 1: Redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) wytwarzanej przez źródła ciepła w 9-budynkach objętych inwestycją o minimum 40,05% tj. 125,83 Mg CO2/rok po realizacji Projektu.
Cel 2: Lokalna poprawa jakości powietrza dzięki likwidacji 82 szt.- punktowych źródeł niskiej emisji w budynkach objętych inwestycją.
Cel 3: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców budynków objętych inwestycją poprzez likwidację przestarzałych, nieefektywnych indywidualnych systemów ogrzewania
w lokalach mieszkaniowych.
Cel 4: Obniżenie kosztów eksploatacji C.O. i C.W.U. dla mieszkańców budynków objętych inwestycją.
Cele pośrednie:
Cel 5: Poprawa komfortu życia mieszkańców budynków mieszkalnych objętych inwestycją.
Cel 6: Wsparcie Tomaszowa Mazowieckiego w rozwiązywaniu problemów związanych z niską emisją, poprzez likwidację 82 szt. punktowych źródeł niskiej emisji w 9 budynkach mieszkaniowych objętych Projektem.

ZAKRES ROBÓT
1. Roboty budowlane (w każdym z budynków objętych realizacją Projektu):
• Adaptacja nieużywanych pomieszczeń piwnicznych na węzeł/pomieszczenie techniczne.
2. Roboty elektryczne (w każdym z budynków objętych realizacją Projektu):
• Przygotowanie pomieszczenia technicznego i podłączenie pomp do sieci energetycznej.
3. Roboty instalatorskie dla budynków: – – ul. Nadrzeczna 34/36, (dz. Nr 853 i 532/10 obr. 7), ul. Nadrzeczna 29/31, (dz. Nr 844 i 329/30 obr. 7), ul. Nadrzeczna 33/35, (dz. Nr 845 i 329/32 obr. 7), ul. Nadrzeczna 24/26, (dz. Nr 849 i 532/5 obr. 7), ul. Nadrzeczna 32, (dz. Nr 852 i 532/8 obr. 7), ul. Nadrzeczna 37/39, (dz. Nr 846 i 329/33 obr. 7), ul. Nadrzeczna 41/43, (dz. Nr 847 i 329/36 obr. 7), ul. Nadrzeczna 42/44, (dz. Nr 859 i 532/14 obr. 7)
• Instalacja pomp ciepła 16 szt. na zewnątrz budynków.
• Instalacja osprzętu i wyposażenia pomieszczenia technicznego: wymiennik ciepła pojemnościowy; zasobniki ciepła pojemnościowe (2 szt. x500l); Pompy obiegu c.o.; Pompy obiegu c.w.u; czujnik temperatury zewnętrznej; zawory odcinające i inne elementy potrzebne do sprawnego funkcjonowania źródeł ciepła i całego systemu ogrzewania
w budynku;
• Demontaż istniejących instalacji C.W.U;
• Roboty montażowe na częściach wspólnych budynków związane z C.W.U (rury pionowe
i poziome, zawory);
• Roboty montażowe związane z C.W.U w mieszkaniach;
• Demontaż istniejących instalacji C.O.;
• Roboty montażowe na częściach wspólnych budynków związane z C.O. (rury pionowe
i poziome, zawory);
• Roboty montażowe w mieszkaniach związane z C.O. m.in. nowych grzejników, termostatów i rur.
4. Planowane roboty instalatorskie dla budynku ul. Nadrzecznej 27(dz. Nr 843 i 329/29 obr. 7):
• Instalacja pompy ciepła 1 szt. – Dimplex LA40 TU (A2/W35) na zewnątrz budynku
w odległości 10 m od fasady budynku;
• Instalacja osprzętu i wyposażenia pomieszczenia technicznego: wymiennik ciepła pojemnościowy; zasobniki ciepła pojemnościowe (2 x400l); Pompy obiegu c.o.; Pompy obiegu c.w.u; czujnik temperatury zewnętrznej; zawory odcinające i inne elementy potrzebne do sprawnego funkcjonowania źródeł ciepła i całego systemu ogrzewania
w budynku;
• Demontaż istniejących instalacji C.W.U;
• Roboty montażowe na częściach wspólnych budynku związane z C.W.U (rury pionowe
i poziome, zawory);
• Roboty montażowe związane z C.W.U w mieszkaniach;
• Demontaż istniejących instalacji C.O.;
• Roboty montażowe na częściach wspólnych budynku związane z C.O. (rury pionowe
i poziome, zawory);
• Roboty montażowe w mieszkaniach związane z C.O. m.in. nowych grzejników, termostatów i rur.

Osiągnięty lokalny efekt ekologiczny można obserwować stronie https://airly.eu

Oficjalne zakończenie inwestycji nastąpiło podczas „PIKNIKU Z POMPĄ”, na którym byli obecni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu oraz wykonawcy, mieszkańcy oraz władze Spółdzielni.