Sport i rekreacja

Wykonanie placu zabaw dla dzieci w Sieradzu

Pełna nazwa Inwestycji:
Wykonanie placu zabaw dla dzieci w Sieradzu

Zgłaszający:
Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Piłsudskiego 5b

98-200 Sieradz

Inwestor:
Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Piłsudskiego 5b

98-200 Sieradz

Generalny wykonawca:
ABS mgr inż. Szymon Żołyniak, Kobierzycko 1, 98-285 Wróblew

Projektant:
ABS mgr inż. Szymon Żołyniak, Kobierzycko 1, 98-285 Wróblew

Okres prac:
04.04.2017 r. – 01.08.2017 r.

Lokalizacja:
Armii Krajowej 1a / Grota Roweckiego 2 / Grota Roweckiego 4

Wartość inwestycji:
244 330,46 zł

 

Inwestycja polegała na opracowaniu projektu zagospodarowania terenu, na którym znajdowały się stare urządzenia zabawowe przeznaczone do demontażu i urządzeniu nowego placu zabaw z wydzieloną siłownią zewnętrzną na terenie blisko 2 700,00m2, znajdującym się w otoczeniu 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 1, gen. Stefana Grota-Roweckiego 2 i gen. Stefana Grota-Roweckiego 4 w Sieradzu.

W proces opracowania projektu projektu zagospodarowania terenu włączyli się mieszkańcy osiedla w tym dzieci, które przedstawiły swoje preferencje dotyczące urządzeń zabawowych jakie najchętniej by chciały, aby zostały zamontowane na placu zabaw. Spółdzielnia przeprowadziała również analizę ilości zamieszkałych dzieci na osiedlu Kasztanowym w przedziale wiekowym 0-3 i 3-12.

Na podstawie zebranych danych sporządzony został projekt zagospodarowania terenu, w którym uwzgledniono urządzenia do zabawy zarówno dla młodszych, jak i starszych dzicie oraz takie, z których mogą korzystać obie grupy wiekowe. Dla mniejszych dzieci przewidziano sklepik z tablicą do rysowania, bujaki, pisakownicę oraz huśtawkę bocianie gniazdo. Dla starszych dzieci przewidziano zjazd linowy, sześciobok i czworobok sprawnościowy. Z zestawu zabawowego oraz karuzeli mogą korzystać dzieci starsze oraz młodsze pod nadzorem opiekunów. Na terenie placu znajdują sie również ławki służące jako miejsce odpoczynku dla babc i dziadków, tablica informująca o zasadach korzystania z placu zabaw oraz kosze na śmieci umożliwiające zachowanie porządku. Miejsce rekreacyjne zostało ogrodzone z wszystkich stron niewysokim, metalowym płotem z 2 wejściami oraz 1 wejściem na wydzieloną siłownię zewnętrzną. Na siłowni zainstalowano jeźdźca, orbitrek i rower. Inwestycja została przeprowadzona w sposób, który umożliwił zachowanie istniejącego drzewostanu, który w okresie letnim daje przyjemny cień.

Wszystkie zastosowane urządzenia spełniają wymogi norm PN-EN 1176:1-2019 i mogą być wykorzystywane przez najmłodszych be zobaw o ich bezpieczeństwo.

Celem podjęcia tej inwestycji przez Sieradzką Spółdzielnię Mieszkaniową było zachęcenie dzieci w dobie telewizji i internetu do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Jednocześnie przeprowadzono rewitalizację terenu oraz stworzono przyjazne miejsce do spędzania przez dzieci czasu wolnego.

Wykonanie placu zabaw poprawiło estetykę otoczenia budynków oraz spełniło kilkuletnie oczekiwania mieszkańców pobliskich budynków w tym zakresie.