Obiekty historyczne

Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra

Pełna nazwa Inwestycji:
Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra

Zgłaszający:
Gmina Góra

ul. Adama Mickiewicza 1

56-200 Góra

Inwestor:
Gmina Góra

ul. Adama Mickiewicza 1,

56-200 Góra

Generalny wykonawca:
BBI Budownictwo Sp. z o.o., ul. Tarnobrzeska 2/2, 53-404 Wrocław

Projektant:
Biuro Inżynierskie Piotr Mikołajczak Sp. z o.o., ul. Bema 11b, 64-100 Leszno

Okres prac:

Lokalizacja:
ul. Głogowska, 56-200 Góra

Wartość inwestycji:
756 291,25 zł

 

Zakres wykonanych prac obejmował:

– naprawę schodów, stropów, polegającą na wymianie zniszczonych belek stropowych i desek poszycia podłóg,

– wymianę na wszystkich kondygnacjach podłogi z desek sosnowych i wykonanie nowych podłóg z desek dębowych,

– oczyszczenie z kurzu i pajęczyn całej powierzchni murów,

– remont istniejących drzwi wejściowych,

– likwidacja całej istniejącej instalacji elektrycznej z usunięciem starych przewodów i uzupełnieniem ubytków w murach i spoinach po starej instalacji,

– wykonanie nowej natynkowej instalacji oświetlenia ogólnego i gniazd, z nowymi oprawami,

– wykonanie instalacji oświetlenia przejścia w tunelu, umieszczonej w nawierzchni ulicy,

– wykonanie na drogach ewakuacyjnych instalacji oświetlenia awaryjnego,

– wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru z wyprowadzeniem na zewnątrz sygnalizacji świetlno-akustycznej,

– remont instalacji zegarowej, polegający na pozostawieniu starego mechanizmu, wykonanie nowych tarcz zegarowych wraz ze wskazówkami. Zamontowanie czterech nowych mechanizmów napędzających wskazówki na każdej tarczy, sterowanych radiowo i regulowanych elektronicznie,

– wymianę na nowe wewnątrz okiennic z żaluzjami, na poziomie 6,

– naprawę drewnianych okien na poziomie 5, polegająca na uzupełnieniu szyb, szprosów oraz dorobienie dwóch skrzydeł jednoramowych dopasowanych do istniejących ościeżnic,

– w otworach okiennych na poziomie 2, 3 i 4 wykonanie i osadzenie nowych okien stalowych stałych,

– wymiane pokrycia dachowego,

– wymianę instalacji odgromowej,

– oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i konserwację zawnętrznego lica elewacji wieży,

– montaż urządzenia do odtwarzania hejnału,

– montaż urządzeń do wybijania godzin poprzez uderzenia w dzwony – dwa mechanizmy,

– zwieńczenie szczytu budynku Wieży – nowa iglica z odrestaurowaną kulą (bulą),

– odrestaurowanie postaci latarnika,

– hydrofobizację,

– zamontowanie w czterech okanch na 7 kondygnacji balustrad za szkła organicznego zabezpieczających zwiedzających przed wypadnięciem.

PRZED

PO