Inżynieria

Remont placu postojowego na Osiedlu Zacisze w Czarnkowie

Pełna nazwa Inwestycji:
Remont placu postojowego na Osiedlu Zacisze w Czarnkowie

Zgłaszający:
Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Osiedle Parkowe 13d

64-700 Czarnków

Inwestor:
Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Osiedle Parkowe 13d

64-700 Czarnków

Generalny wykonawca:
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z siedzibą w Śmieszkowie, ul. Wodna 5b, 64-700 Czarnków

Projektant:
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z siedzibą w Śmieszkowie, ul. Wodna 5b, 64-700 Czarnków

Okres prac:
15.05.2018 r. – 31.07.2018 r.

Lokalizacja:
Osiedle Zacisze, 64-700 Czarnków

Wartość inwestycji:
491 115,42 zł

 

Przedmiotem inwestycji był remont placu postojowego usytuowanego między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 3 i nr 4 na Osiedlu Zacisze w Czarnkowie wraz instalacją nowego energooszczędnego oświetlenia typu LED. Dotychczasowe istniejące miejsce parkingowe było w bardzo złym stanie technicznym. Plac po każdych opadach deszczu zamieniał się w ogromną kałużę, a po dłuższym okresie suszy – w „Saharę” na której unosiły się tumany kurzu, który dostawał się do mieszkań.

Remont w swym zakresie obejmował m.in. wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm oraz podbudowie wykonanej z chudego betonu o grubości 20 cm oraz został ustawiony nowy krawężnik otaczający parking.

W ramach robót towarzyszących zostało wykonane nowe energooszczędne oświetlenie bezpośrednio na placu postojowym jak i wokół niego. Zainstalowano 36 nowych słupów oświetleniowych wraz z nowymi oprawami. W efekcie spadło zapotrzebowanie mocy. Dotychczas było zamontowanych również 36 lamp z mocą opraw 125W każda. Łącznie zużywały 4.500W/h. W miejsce starych nieefektywnych opraw oświetleniowych zostały zamontowane nowe oprawy typu LED o mocy 35W każda. Czyli 35W x 36 słupów oświetleniowych daje łączne zapotrzebowanie mocy na 1.260W/h. Jak wynika z zestawienia powyższych danych odnotowujemy ponad 3-krotny spadek zapotrzebowania mocy.

Ponadto zostały dokonane nasadzenia nowych roślin i krzewów ozdobnych. Remont parkingu rozpoczął się 15 maja 2018 roku, a oddany do użytku został mieszkańcom 01 sierpnia 2018 roku. Wartość wykonanego remontu wyniosła – 491.115,42 złotych. Członkowie Spółdzielni, a przede wszystkim członkowie mieszkający na Osiedlu Zacisze, z tytułu przeprowadzonego remontu parkingu nie ponieśli i nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.
Parking liczy 69 wydzielonych liniami poziomymi miejsc postojowych, w tym 6 stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking został wyposażony w automatyczny system parkingowy.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wykonanie kompleksowego remontu istniejącego placu postojowego i innych robót towarzyszących niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia ilości miejsc parkingowych, poprawiło komfort parkowania i przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z parkingu, poprawiło wygląd i estetykę tej części osiedla, podniosło wartość lokali mieszkalnych i użytkowych i co najważniejsze przyniosło ulgę i duże zadowolenie mieszkańców Osiedla.

PRZED

PO

W trakcie realizacji

Po