Inżynieria

Przebudowa ulic: Morcinka, PCK, Chrobrego, Przyjaciół Żołnierza, Krótkiej, Konopnickiej wraz z przebudową oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Lwówku Śląskim

Pełna nazwa Inwestycji:
Przebudowa ulic: Morcinka, PCK, Chrobrego, Przyjaciół Żołnierza, Krótkiej, Konopnickiej wraz z przebudową oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Lwówku Śląskim

Zgłaszający:
Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Al. Wojska Polskiego 25a

59-600 Lwówek Śląski

Inwestor:
Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Al. Wojska Polskiego 25a

59-600 Lwówek Śląski

Generalny wykonawca:
Lider: ELTOR Sp. z o.o. Sp. k.

Partner: Firma Drogowo Budowlana BRUK-BUD Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch S.c.

Projektant:
'OLEX’ Firma Budowlano-Inżynieryjna Aleksander Lorych

Okres prac:
24.07.2018 r. – 10.12.2018 r.

Lokalizacja:
Działki nr: 161/3, 163, 165/1, 165/4, 165/6, 166, 169, 167/3, 171/1, 171/3, 172/1, 172/5, 172/6, 172/8, 183, 191/2, 192, 193, 194/1, 194/12, 194/13, 195, 196, 197/2, 198, 202, 204/6, 206/5, 218/3, 211, obręb I, miasto Lwówek Śląski

Wartość inwestycji:
4 813 736,55 zł

 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa ulic: Morcinka, PCK, Chrobrego, Przyjaciół Żołnierza, Krótkiej, Konopnickiej wraz z przebudową oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Lwówku Śląskim.

Zakres robót budowlanych obejmował budowę nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, ciągów pieszych – chodników, zjazdów oraz zatok postojowych z obramowaniem wraz z zapewnieniem odwodnienia ulic: rozdział kanalizacji sanitarnej (bytowo-gospodarczej) i deszczowej oraz przebudowę oświetlenia drogowego. Z powodu kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną przebudowie podlegały również podziemne sieci kablowe: energetyczna i teletechniczna.

W ramach wykonanych prac zapewniono właściwe odwodnienie powierzchniowe zaprojektowanych nawierzchni z wyposażeniem w studnie rewizyjno-połączeniowe i studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi. Przebudowa oświetlenia drogowego spowodowała normatywne oświetlenie ulic oraz uporządkowała lokalizację latarni w pasie drogowym.

Kompleksowa przebudowa ulic w ścisłym centrum Lwówka Śląskiego wraz z przebudową oświetlenia i kanalizacji wpłynęła na poprawę jakości i bezpieczeństwa ruchu zarówno kołowego jak i pieszego. Zastosowane rozwiązania projektowe wymusiły uspokojenie ruchu poprzez zwężenie jezdni oraz wprowadzenie skrzyżowań typu rondo. Wszystkie elementy nowego zagospodarowania pasa drogowego służące pieszym, w tym przejścia dla pieszych, dojścia do obiektów usługowych, wielorodzinnych i użyteczności publicznej dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto za sprawą przebudowanych dróg poprawiła się dostępność komunikacyjna miasta dla turystów.

Całkowita długość ulic poddanych przebudowie wyniosła ok. 721 m.