Mieszkaniowa

Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych poprzez termomodernizację połączoną z renowacją loggii oraz obróbką blacharską

Pełna nazwa Inwestycji:
Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych poprzez termomodernizację połączoną z renowacją loggii oraz obróbką blacharską

Zgłaszający:
Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Osiedle Parkowe 13d

64-700 Czarnków

Inwestor:
Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Osiedle Parkowe 13d

64-700 Czarnków

Generalny wykonawca:
Zakład Ogólnobudowlany TER-R-AN Andrzej Rolniczak, ul. Zielona 30, 64-720 Lubasz

Projektant:
Budconsult Doradztwo Budowlane – Błażej Mróz

Okres prac:
19.06.2017 r. – 31.05.2018 r.

Lokalizacja:
Osiedle Parkowe 14 i 15, 64-700 Czarnków

Wartość inwestycji:
896 231,70 zł

 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych to największe nasze wyzwanie sprzed 14 lat, które w 2014 r. zostało zrealizowane i zakończone, osiągając tym samym 100-tu procentowe ocieplenie naszych zasobów mieszkaniowych. Wśród tych 42 ocieplonych budynków było 9 budynków, które na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku zostały ocieplone wg przestarzałych technologii tzn. metodą „ciężko-mokrą”. Mając powyższe na względzie w 2017 r. rozpoczęliśmy kolejny etap termomodernizacji. Zaczęliśmy ocieplać budynki wcześniej już docieplone. Prace dociepleniowe na dwóch pierwszych z tej dziewiątki budynków usytuowanych na Os. Parkowym nr 15 i 14 zostały rozpoczęte w czerwcu 2017 r., a zakończone w październiku 2018 r. Łączna wartość inwestycji wyniosła 896 231,70 zł.

W ramach kompleksowych robót termomodernizacyjnych zostały docieplone zarówno ściany podłużne jak i ściany szczytowe ww. budynków, docieplono stropodachy, stropy piwnic, wymieniono stolarkę okienną w częściach wspólnych oraz w indywidualnych przynależnych do lokali mieszkalnych pomieszczeniach piwnicznych.
Ponadto wymienione zostało oświetlenie na klatkach schodowych na nowe energooszczędne typu LED z automatycznym czujnikiem ruchu. Wymiana oświetlenia obejmowała również zewnętrzne lampy oświetleniowe. Stare oświetlenie zużywało 1.120W/h w każdej z tych nieruchomości. Po wymianie starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne typu LED zapotrzebowanie mocy spadło z 1.120W/h do 280W/h. W wyniku tych prac odnotowaliśmy 4-krotny spadek zapotrzebowania mocy dla każdej z tych nieruchomości z osobna.
Dodatkowo przy wejściach do klatek schodowych przy ociepleniu ściany północnej wykonane zostały wiatrołapy co zlikwidowało nadmierne wychładzanie dolnych kondygnacji klatek schodowych.

Przeprowadzone prace przyczyniły się do poprawy efektywności energetycznej budynków, m.in. zmniejszona została moc zamówiona dla budynku nr 14 z 105 kilowatów na 80 kilowatów, a dla budynku nr 15 moc zamówiona zmniejszyła się z 105 kilowatów na 90 kilowatów. Również zmniejszyło się roczne zapotrzebowanie na ciepło dla budynku nr 14 o 18,11%, a dla budynku nr 15 o 17,8%.

W ramach robót towarzyszących przed omawianymi budynkami zostały wykonane nowe ciągi piesze z kostki betonowej typu POL-BRUK oraz dokonano nowych nasadzeń bylin, kwiatów i krzewów ozdobnych.

Wykonane roboty niewątpliwie poprawiły komfort zamieszkiwania w tych budynkach. Budynki otrzymały nową kolorową elewację przez co w sposób znaczący poprawiły estetykę osiedla. I co również ważne, przyniosły duże zadowolenie mieszkańców m.in. poprzez dodatkowe oszczędności w zużyciu ciepła, a w konsekwencji bezpośrednio wpłynęły na koszty utrzymania lokalu.

PRZED

PO

W trakcie realizacji

Po