Inwestycje proekologiczne

Likwidacja kotła węglowego wraz z budową przyłącza ciepłowniczego w Żorach

Pełna nazwa Inwestycji:
Likwidacja kotła węglowego wraz z budową przyłącza ciepłowniczego w Żorach

Zgłaszający:
Zarząd Budynków Miejskich

Al. Wojska Polskiego 4a

44-240 Żory

Inwestor:
Zarząd Budynków Miejskich

Al. Wojska Polskiego 4a

44-240 Żory

Generalny wykonawca:
P.P.U.H. Energobudogaz Sp. z o.o., ul. Pszczyńska 430, 44-336 Jastrzębie-Zdrój

Projektant:
MS Instal Marcin Szweda, ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik

Okres prac:
18.04.2018 r. – 31.11.2018 r.

Lokalizacja:
ul. Kolejowa 11, 44-240 Żory

Wartość inwestycji:
627 300,00 zł

 

Celem zadania inwestycyjnego była likwidacja kotłowni węglowej zasilającej kompleks budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej 9 i 11 w Żorach.

W tym celu wykonano 452 m przyłącza ciepłowniczego z czego 84 m stanowił przycisk pod rzeką Rudą. Przyłącze zostało poprowadzone z miejskiej sieci ciepłowniczej. Budowa przyłącza pozwoliła podłączyć do sieci ciepłowniczej 64 lokale mieszkalne.

Inwestycja stanowiła ostatni etap wieloletniego procesu likwidacji źródeł ciepła opalanych węglem. Obecnie w zasobie mieszkaniowym Gminy Żory nie ma żadnej kotłowni, ani indywidualnego kotła lub pieca węglowego. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu WFOŚiGW w Katowicach.

PRZED

PO

W trakcie realizacji

Po realizacji