Mieszkaniowa

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową w części parterowej i garażem podziemnym przy ul. Grabiszyńskiej 309 we Wrocławiu

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową w części parterowej i garażem podziemnym przy ul. Grabiszyńskiej 309 we Wrocławiu

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC

ul. Inżynierska 17

53-227 Wrocław

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC

ul. Inżynierska 1

53-227 Wrocław

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlane MAXBUD ABJ Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław

Projektant:
Konsorcjum:

1. Biuro Usług Architektonicznych PROFIL Sp. z o.o., ul. rzyjemna 14, 41-506 Chorzów

2. Biuro Architektoniczne Moska i Rachuba s.c., ul. Armii Krajowej 9a, 41-506 Chorzów

Okres prac:
18.07.2016 r. 34.04.2018 r.

Lokalizacja:
ul. Grabiszyńska 309, 53-236 Wrocław

Wartość inwestycji:
15 654 645,94 zł

 

Spółdzielnia realizując plan budwy mieszkań dla członków spółdzielni po kosztach budowy, chcąc również wpisać się w ogólnopolski program Mieszkanie Plus, przystąpiła do realizacji budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grabiszyńskiej 309 we Wrocławiu. Ze względu na uwarunkowania planu zagospodarowania przestrzennego – możliwa była jedynie budowa tzw. punktowca o wysokości od 30m do 40m.

Inwestycja zatem obejmowała budowę budynku 11 kondygnacyjnego (10 kondygnacji nadziemnych mieszklnych i parter użytkowy), z dużym garażem podziemnym (o powierzchni obejmującej w zasadzie cały teren wydzielonej pod inwestycję działki). Powierzchnia zabudowy 446,00m2, kubatura 25 028,28m3, powierzchnia użytkowa 5 783,97m2. Na każdym piętrze po 6 mieszkań (łącznie 60 mieszkań, w tym 6 jednopokojowych, 36 dwupokojowych i 18 trzypokojowych), na parterze 6 lokali użytkowych (3 przeznaczone na biura i 3 na małopowierzchniowe sklepy), w garażu podziemnym 62 miejsca parkingowe dla samochodów o 2 dla motocykli. Architektura budynku nawiązująca do zabudowy sąsiednich budynków spółdzielni, 'funkcjonalna’, określona m.in. eksponowanymi płaszczyznami elewacji i dachu płaskiego, rytmem i podziałem otworów okiennych oraz stonowana kolorystyka współgrają z otoczeniem.

Budynek nowoczesny, energooszczędny i bezpieczny ze względu na systemy p.poz zamontowane w obiekcie – m.in. wyposażony w system wentylacji mechanicznej higrosterowanej, okna o zwiększonej akustyce, napowietrzenia i oddymiania garażu wraz z detekcją gazu (CO i LPG), SAP wraz z instalacją oddymiania i zamknięć p.poż. na klatce schodowej i karytarzach z połączeniem obiektowego systemu sygnalizacji pożaru z Centrum Odbioru Alarmów Pożarowych PSP, monitoring wizyjny, bez instalacji gazowej w lokalach.

Wykonawca robót budowlanych wybrany w wyniku przetargu ogłoszonego w prasie lokalnej, indywidualnych zaproszzeń oraz ogłoszenia na stronie internetowej spółdzielni: MAXBUD Sp. z o.o.

Biuro projektowe opracowujące projekt budynku wybrane w wyniku przetargu ogłoszonego w prasie lokalnej, indywidualnych zaproszzeń oraz ogłoszenia na stronie internetowej spółdzielni – Konsorcjum: Biuro Usług Architektonicznych PROFIL Sp. z o.o., ul. rzyjemna 14, 41-506 Chorzów oraz Biuro Architektoniczne Moska i Rachuba s.c., ul. Armii Krajowej 9a, 41-506 Chorzów.

Średni koszt kupna lokali mieszkalnych w budynku: 4 621zł/m2 – znacznie poniżej kosztów deweloperów we Wrocławiu dla analogicznych inwestycji (zwłaszcza biorąc pod uwagę znacznie większe koszty budowy budynków wysokich z dużymi parkingami podziemnymi, w stosunku do zabudowy niskiej z parkingami na terenach zewnętrznych).

Zakres inwestycji w stosunku do działki pod nią wydzielonej został znacznie rozszerzony i obejmował (oprócz budowy samego budynku i jego bezpośredniego otoczenia), rownież:

– modernizację głównego ciągu dróg i chodników na miniosiedlu,

– dodatkowe nasadzenia zieleni na terenie miniosiedla,

– remont (modernizację) oświetlenia ulicznego na terenie miniosiedla,

– alejki z nawierzchnią mineralną placu zabaw w środku osiedla,

– oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych na terenie miniosiedla.

Wartość tcyh robót wyniosła około 900 tys. zł i koszty te nie obciążyły mieszkańców miniosiedla (członków spółdzielni). Dodatkową korzyścią dla członków spółdzielni są wybudowane w budynku lokale użytkowe, które stanowią własność spółdzielni (członków) i po wynajęciu będą przynosić dochód dla Członków Spółdzielni.

Należy zwrócić również uwagę, że inwestycja realizowana była w trudnych warunkach ze względu na:

– działka objęta inwestycją zlokalizowana wewnątrz miniosiedla spółdzielni z jedną drogą dojazdową,

– trudną sytuację na rynku budowlanym w okresie realizacji inwestycji – znaczny wzrost kosztów materiałów budowlanych, braki kadrowe w branży budowlanej.

Przeprowadzone lustracje (przez niezależnych lustratorów) potwierdziły poprawność działań spółdzielni w zakresie ww. inwestycji.