Mieszkaniowa

Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy przy al. Bielskiej 66-70 w Tychach

Pełna nazwa Inwestycji:
Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy przy al. Bielskiej 66-70 w Tychach

Zgłaszający:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z siedzibą w Tychach przy ul. Filaretów 31

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa Nr 38/V nieruchomości położonej przy al. Bielskiej 66-70 w Tychach, reprezentowana przez Zarząd, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z siedzibą w Tychach przy ul. Filaretów 31

Generalny wykonawca:
„CLEAREX” Sp. z o.o.
ul. 16-go Lipca nr 28
41-506 Chorzów

Projektant:
Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE”
ul. Tysiąclecia nr 1
40-874 Katowice

Okres prac:
03 czerwiec 2016 r. do 30 listopad 2016 r.

Lokalizacja:
Tychy: al. Bielska 66-70

Wartość inwestycji:
474 288,00 zł

Zakres robót obejmował m.in.:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej:

– wykonanie projektu termomodernizacji (wraz z uzgodnieniami);
– opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej;

2. Wykonanie zaprojektowanych robót:

– ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, powierzchnia ocieplenia 1.870 m2
– remont balkonów i kominów
– wykonanie robót towarzyszących.