Mieszkaniowa

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Zawierciu

Pełna nazwa Inwestycji:
Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Stary Rynek 8; Stary Rynek 10; Apteczna 16 w Zawierciu.

Zgłaszający:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Krzywa 3
42-400 Zawiercie

Inwestor:
Gmina Zawiercie
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie

Generalny wykonawca:
1. Budynek Mieszkalny ul Stary Rynek 8 w Zawierciu:

PPHU „BUDOMIX”
ul. Zaparkowa 58
42-400 Zawiercie

2. Budynek Mieszkalny ul. Siary Rynek 10 w Zawierciu:

Wielobranżowa Spółdzielnia Rzemieślnicza
ul. Pogorzelska 5
42-400 Zawiercie

3. Budynek Mieszkalny ul Apteczna 16 w Zawierciu:

„MIR-BUD” Mirosław Haładyn
ul. Nowomiejska 9A
42-400 Zawiercie

Projektant:
1. Budynek Mieszkalny ul Stary Rynek 8 w Zawierciu:

Projektowanie Instalacji Sanitarnych „CADer” Lech Wnuk
ul. Sienna 34
42-400 Zawiercie

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „SOKÓŁ”
ul. Wierzbowa 10/9
42-400 Zawiercie

2. Budynek Mieszkalny ul. Siary Rynek 10 w Zawierciu:

Projektowanie Instalacji Sanitarnych „CADer” Lech Wnuk
ul. Sienna 34
42-400 Zawiercie

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „SOKÓŁ”
ul. Wierzbowa 10/9
42-400 Zawiercie

3. Budynek Mieszkalny ul Apteczna 16 w Zawierciu:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „SOKÓŁ”
ul. Wierzbowa 10/9
42-400 Zawiercie

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „PANEL- THERM” Jan Zachariasz
ul. Pokoju 12/11
41-709 Ruda Śląska

Okres prac:
od 8 kwietnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

Lokalizacja:
ul. Stary Rynek 8; Stary Rynek 10; Apteczna 16;
42-400 Zawiercie

Wartość inwestycji:
1 075 174,58 zł w tym

środki własne : 340 731,42 zł,
środki NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Katowicach : 734 443,16 zł

 

Budynki, o których mowa zostały wybudowane około roku 1910 Ściany budynków wykonane są z cegły pełnej. Stropy częściowo drewniane, częściowo murowane typu Kleina. Konstrukcja dachu drewniana (w przypadku budynku Stary Rynek 8) lub wykonana w technologii żelbetowej monolitycznej (budynki Stary Rynek 10, Apteczna 16). Dachy kryte papą. Budynki są częściowo podpiwniczone.

W ramach termomodernizacji powyższych budynków wykonano następujące prace

 • wykonano docieplenie przegród pionowych budynków (ścian zewnętrznych budynków) styropianem w zakresie wynikającym z opracowanego audytu energetycznego
 • wykonano docieplenie przegród poziomych budynków (stropów nad piwnicami oraz nad ostatnią kondygnacją) styropianem lub wełną mineralną zgodnie z opracowanym audytem energetycznym
 • wymieniono drewniana stolarkę okienną na PCV
 • wymieniono drewnianą stolarkę drzwiową zewnętrzną na aluminiową
 • zlikwidowano piece i kuchnie węglowe
 • wyposażono budynki w instalację gazową
 • wyposażono budynki w instalację C.O. i C.W.U. zasilaną dwufunkcyjnymi kotłami gazowymi.
 • wyremontowano klatki schodowe i części wspólne budynków
 • w ramach robót remontowych usprawniono funkcjonowanie istniejącej wentylacji grawitacyjnej oraz dobudowano nowe i uszczelniono istniejące kanały spalinowe.
 • dachy zyskały nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej, a w częściach nieposiadających strychów zostały ocieplone styropapą

Powyższe prace pozwoliły osiągnąć zakładany efekt ekologiczny, który dla wszystkich trzech budynków przedstawiał się następująco :

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery:

 • CO2 – 40 973,00 kg/a

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery:

 • pył PM 10 – 978.04 kg/a,
 • pył PM 2,5 – 926,54 kg/a,
 • SO2 – 2 316,93 kg/a,
 • NOx – 2%. 19 kg/a
 • CO2 – 200 827,68 kg/a,
 • b-a-p – 0,69 kg/a

Przy łącznym zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 699 GJ/a.

PRZED

PO