Obiekty historyczne

Remont konserwatorski zabytkowego budynku położonego przy ul. 11 Listopada 50 w Bielsku-Białej

Pełna nazwa Inwestycji:
Remont konserwatorski zabytkowego budynku położonego przy ul. 11 Listopada 50 w Bielsku-Białej

Zgłaszający:
Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała

Inwestor:
Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała

Generalny wykonawca:
P.H.U. OPIFEX Ryszard Czauderna
ul. Brodzińskiego 14/11
43-300 Bielsko-Biała

Projektant:
ARCHICONCEPT Mikołaj Kowalczys
ul. Milusińskich 4/5
43-300 Bielsko-Biała

Okres prac:
od 27 kwietnia 2015 r. do 18 listopada 2015 r.

Lokalizacja:
ul. 11 Listopada 50 w Bielsku-Białej

Wartość inwestycji:
296 704,52 zł

 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu konserwatorskiego zabytkowego budynku położonego przy ul. 11 Listopada 50 w Bielsku-Białej, polegającego na:

 1. remoncie konserwatorskim elewacji,
 2. wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. remoncie więźby dachowej,
 4. wymianie pokrycia dachowego,
 5. dobudowie przewodów kominowych,
 6. wykonaniu izolacji ścian fundamentowych,
 7. wykonaniu instalacji odgromowej.

Wszystkie prace należało wykonać i wykonano zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Pozwoleniem na remont Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i Badaniami Stratygraficznymi. Budynek przy ul. 11 Listopada 50 w Bielsku-Białej objęty zamówieniem podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej, gdyż przedmiotowa kamienica jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-479/87 i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedmiotowy budynek powstał w 1780 roku. Jest to budynek dwukondygnacyjny, pomieszczenia parteru przeznaczone są pod usługi i handel, na pierwszym piętrze znajduje się część mieszkalna.

Dane techniczne budynku:

 1. funkcja: mieszkalno – usługowa:
  – powierzchnia lokali mieszkalnych – 155,59 m2, ilość mieszkań – 2,
  – powierzchnia lokali użytkowych – 120,38 m2, ilość lokali użytkowych – 5
 2. kubatura – 2 432 m3,
 3. wysokość obiektu – 15,70 m,
 4. kondygnacje: piwnice, 2 kondygnacje nadziemne i strych nieużytkowy.

Zakres prac do wykonania w szczególności obejmował:

 1. wykonanie izolacji pionowej,
 2. wykonanie izolacji poziomej,
 3. zbicie i uzupełnienie tynków,
 4. renowację gzymsów i elementów kamiennych,
 5. oczyszczenie, uzupełnienie i odtworzenie detali architektonicznych,
 6. wymianę stolarki okiennej i witryn sklepowych,
 7. remont drzwi i okiennic drewnianych,
 8. remont więźby dachowej,
 9. wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
 10. dobudowę przewodów kominowych,
 11. wykonanie instalacji odgromowej.

Ogólnopolskie Czasopismo budowlane ROMDOM nr 35 – marzec 2016

Magazyn Ratuszowy nr 18 – wrzesień 2016