Mieszkaniowa

Remont elewacji zabytkowej nieruchomości przy ul. Raciborskiej 15

Pełna nazwa Inwestycji:
Remont elewacji zabytkowej nieruchomości przy ul. Raciborskiej 15

Zgłaszający:
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa”
ul. Ks.L Tunkla 147
41-707 Ruda Śląska

Inwestor:
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa”
ul. Ks.L Tunkla 147
41-707 Ruda Śląska

Generalny wykonawca:
CLEAREX SP. Z O.O.

Projektant:
„AKCENT STUDIO” PRACOWNIA ARTYSTYCZNO – ARCHITEKTONICZNA S.C.

Okres prac:
od 4 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

Lokalizacja:
ul. Raciborska 15, 41-700 Ruda Śląska

Wartość inwestycji:
216 626,82 zł

 

Zakres robót obejmował prace remontowe polegające na oczyszczeniu elewacji ceglanych z efektów oddziaływań atmosferycznych oraz z farby, usunięciu spoin w murze ceglanym i kamiennym, całościowej wymianie spoin na nowe oraz na renowacji fragmentów elewacji tynkowanych polegającej na skuciu osłabionych tynków i wykonaniu nowych z wcześniejszym wzmocnieniem podłoża. Ponadto wykonano przemurowania fragmentów wątku ceglanego, kitowanie, dobarwianie i hydrofobizację elewacji ceglanej, oczyszczenie i renowację istniejącej okładziny kamiennej cokołów wraz ze wzmocnieniem struktury . Wykonano renowację i uzupełnienie gzymsów. Wykonano renowację ozdobnej konstrukcji drewnianej zadaszenia od strony zachodniej wraz z remontem murków oporowych przy zejściu do budynku.

Przedmiotowy budynek wpisany do rejestru zabytków województwa pod numerem A/l574/95. Budynek jest ostatnim w ciągu pierzei zabudowy wzdłuż ul. Wolności – Raciborska. Stanowi część kompleksu zabytkowej koloni robotniczej „Carl- Emanuel” wybudowanej na początku XX wieku wg. projektu architekta Hansa von Poellnitza dla robotników kopalni należących do rodziny von Ballestrem.