Mieszkaniowa

Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiosennej 4 A-E w Złotoryi

Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiosennej 4 a-e w Złotoryi

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi
ul. J. Słowackiego 2
59-500 Złotoryja

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi
ul. J. Słowackiego 2
59-500 Złotoryja

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Konopka” Franciszek Konopka
ul. Jana Styki 3
64-100 Leszno

Projektant:
Pracownia Projektowa „Aforma” mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak
ul. Chyły 8
59-220 Legnica

Okres prac:
od 10 marca 2015 r. do 17 lipaca 2015 r.

Lokalizacja:
ul. Wiosenna 4 A-E
59-500 Złotoryja

Wartość inwestycji:
693 069 zł.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „AGAT” w Złotoryi zgłasza do Konkursu „Inwestycja Roku” kompleksową termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiosennej 4A-E w Złotoryi. Budynek wybudowany został w roku 1977 z elementów prefabrykowanych typu „ŻERAŃ”. Ściany nadziemne prefabrykowane żelbetowe. Stropy z płyt kanałowych. Stropodach wentylowany z płyt korytkowych opartych na ażurowych ściankach ceglanych. Budynek jest 5 kondygnacyjny, 5 klatkowy w którym znajduje się 65 lokali mieszkalnych.

Budynek w latach 80-siątych docieplono metodą ciężką, grube tynki cementowe oraz cienka warstwa styropianu grubości 5cm o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła nie spełniały wymagań izolacyjności cieplnej dla budynków mieszkalnych.

W styczniu 2013 roku opracowano audyt energetyczny dla budynku Wiosenna 4, na podstawie którego opracowany został projekt termomodernizacji budynku.

Przyznana w listopadzie 2014 roku premia termomodernizacyjna w Banku Gospodarstwa Krajowego pozwoliła na rozpoczęcie robót termomodernizacyjnych. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 693 069 złotych, zadanie zostało zrealizowane z udziałem kredytu bankowego 552 153 złotych i 20 % premii termomodernizacyjnej 90 428 złotych (umorzenie kredytu).

Termomodernizacja budynku rozpoczęła się 10 marca 2015 roku, polegała na:

  • dociepleniu stropodachu wentylowanego granulatem EKOFIBER grubości 13 cm po konsolidacji,
  • dociepleniu ściany szczytowej południowej i ścian osłonowych zachodniej i wschodniej metodą lekką bezspoinową styropianem grubości 14 cm, λ – 0,040 z wykonaniem wyprawy tynkiem sylikonowym,
  • docieplenie cokołu styropianem grubości 8 cm z wyprawą tynku mozaikowego,
  • wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej,
  • montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej,
  • wymiana pokrycia zadaszeń wejść do klatek schodowych,
  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wymianie zaworów podpionowych i montaż automatycznych odpowietrzników na pionach centralnego ogrzewania.

Roboty termomodernizacyjne zakończono 17 lipca 2015 roku.

Po zakończeniu przedsięwzięcia Spółdzielnia rozliczyła koszty tego zadania. Obecne budynek jest wizytówką osiedla Hoża-Słowackiego w Złotoryi ma niskie koszty ciepła, dobry stan techniczny i estetyczny.

PRZED

PO