Gala finałowa

RELACJA Z GALI FINAŁOWEJ KONKURSU INWESTYCJA ROKU 2016

18 maja br. w Hotelu Ossa Congres & SPA w Rawie Mazowieckiej Kapituła Konkursowa wręczyła Statuetki Inwestycja Roku, laureatom konkursu Inwestycja Roku 2016. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów, władz lokalnych, władz spółdzielni mieszkaniowych, zakładów komunalnych, przedsiębiorcy działający na rynku nieruchomości.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli:

Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Calbecki

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Instytut Gospodarki Nieruchomościami

 

Galę Konkursu otworzył Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusz Borek, witając wszystkich zebranych Gości.

Galę finałową poprowadził Pan Grzegorz Poloczek – znany i lubiany kabareciarz oraz satyryk wraz z Panią Anna Włodarczyk reprezentującą Instytut Gospodarki Nieruchomościami.

Na zakończenie Gali wystąpił występ zespołu Electrica Duo Kasia & Paula – jedyny duet w Polsce i jeden z nielicznych na świecie, w którego składzie obecne są elektryczne skrzypce i harfa.

 

W konkursie nagrody i wyróżnienia otrzymali:

 

KATEGORIA: ADAPTACJA

I miejsce:

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu

Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z ociepleniem elewacji w Sosnowcu

II miejsce:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Stary Rynek 8; Stary Rynek 10; Apteczna 16 w Zawierciu

III miejsce:

Gmina Wiązowna

Dzienny Dom Seniora – WIGOR

KATEGORIA: INŻYNIERIA

I miejsce

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Wykonanie instalacji odpylania spalin w kotłowniach osiedlowych ASM

II miejsce

Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Remont balkonów oraz instalacji sanitarnych

III miejsce

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Modernizacja oświetlenia – ASM

III miejsce

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa


Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przebudową drogi dojazdowej, chodników do budynków mieszkalnych przy ul. Dąbrowszczaków 3 i Armii Krajowej 2A w Sieradzu

KATEGORIA: OBIEKTY KULTURY I EDUKACJI

I miejsce

Gmina Michałowice

Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy

II miejsce

Gmina Wiązowna

Galeria Plenerowa przy Urzędzie Gminy Wiązowna

KATEOGRIA: OBIEKTY MIESZKANIOWE

Budowa nowych obiektów

I miejsce

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Budynki wielorodzinne JAR etap I i II

Renowacja kamienic mieszkalnych

I miejsce

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu

Remont budynku kamienicy mieszkalnej przy ul. Webera nr 4 w Bytomiu

II miejsce

Veprim Nieruchomości Sp. z o.o.

Renowacja kamienicy z roku 1898 r.

III miejsce

Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu

Wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Zabrzu przy ul. Goethego 22

Termomodernizacja

I miejsce

PHU „MEDIATOR” Jerzy Urbańczyk

Poprawa efektywności energetycznej budynków wielolokalowych na osiedlu Chemików w Oświęcimiu poprzez termomodernizację połączoną z renowacją balkonów oraz obróbek blacharskich

I miejsce

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

II miejsce

Spółdzielnia Mieszkaniowa „AGAT” w Złotoryi

Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiosennej 4 A-E w Złotoryi

III miejsce

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy przy al. Bielskiej 66-70 w Tychach

KATEGORIA: OBIEKTY HISTORYCZNE

I miejsce

Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Rewitalizacja części Śródmieścia miasta Piły (tj. kamienic przy ul. 14 Lutego, Placu Konstytucji 3 Maja, 11 Listopada, Witosa, Placu Powstańców Warszawy w Pile jako część zadania: „Program rewitalizacji obszarów miejskich miasta Piły”)

II miejsce

Miasto Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Remont konserwatorski zabytkowego budynku położonego przy ul. 11 Listopada 50 w Bielsku-Białej

III miejsce

Miasto Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Remont konserwatorski zabytkowego budynku położonego przy ul. 11 Listopada 49 w Bielsku-Białej

III miejsce

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej

Remont elewacji zabytkowej nieruchomości przy ul. Raciborskiej 15

KATEGORIA: OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

I miejsce

Gmina Czeladź

Przebudowa budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem do potrzeb Centrum Społeczno Kulturalnego wraz z jego termomodernizacją oraz budową miejsc postojowych – etap I przebudowa z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej – ul. Trznadla 1 w Czeladzi

II miejsce

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy przy ul. Narcyzów 24 w Tychach

KATEGORIA: OBIEKTY SPORTOWE, REKREACJI I WYPOCZYNKU

Place zabaw

I miejsce

Miasto Będzin

Wodny Plac Zabaw

II miejsce

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Św. Pawła w Bielsku-Białej

III miejsce

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

Budowa Placu Zabaw przy ul. Bukowej i Al. Bielskiej

III miejsce

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zagospodarowanie terenu urządzeniami sportowo rekreacyjnymi oraz zabawowymi

Obiekty sportowe

I miejsce

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie

Kąpielisko „Leśne Zacisze”

II miejsce

Gmina Błonie

Wielofunkcyjny Obiekt Sportowy „Błonianka”

III miejsce

Gmina Michałowice

Budowa boiska piłkarskiego wraz z modernizacją infrastruktury elektrycznej

KATEGORIA: TERENY ZIELENI

I miejsce

Miasto Racibórz

Plaża miejska

II miejsce

Gmina Wiązowna

Skwer im. Generała Grota Roweckiego

III miejsce

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” we Wrocławiu

Tarasy szwedzkie

 

Nagrodę specjalną dla Zwycięscy konkursu internetowego otrzymało Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym, a także uczestnikom konkursu, i życzymy kolejnych sukcesów.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, bowiem już wkrótce pojawi się fotorelacja z Gali Finałowej Konkursu Inwestycja Roku 2016 oraz szczegóły kolejnej edycji konkursu.

 

Edyta Koster
Wiceprezes Zarządu KIGN

Anna Czaja
Dyrektor Biura KIGN