Tereny zieleni

Rewitalizacja zabytkowego Parku im. Juliusza Słowackiego wraz z budową ogrodzenia oraz toalety publicznej

Pełna nazwa Inwestycji:
Rewitalizacja zabytkowego Parku im. Juliusza Słowackiego wraz z budową ogrodzenia oraz toalety publicznej

Zgłaszający:
Urząd Miejski w Pabianicach
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice

Inwestor:
Gmina Miejska Pabianice
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice

Generalny wykonawca:
Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.

Projektant:
mgr inż. areh. Borysław Burzałek
tech. Barbara Matyjak
mgr inż. Łukasz Tarapacz
mgr inż. arch. Maja Łysiak
mgr inż. arch. Urszula Przybylska
mgr inż. arch. Renata Sielczak

Okres prac:
styczeń 2014 r. – kwiecień 2015 r.

 

W ramach zadania wykonano prace obejmujące: zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie i na krzewach, usunięcie drzew i krzewów, przesadzanie roślin, nasadzanie roślin wieloletnich wraz z ich zakupem i przygotowaniem gruntu, rekultywację i zakładanie zieleńców i trawników, odmulenie rzeki Dobrzynki wraz z umocnieniem jej brzegów, demontaże i rozbiórki (starej fontanny, zdegradowanych schodów, postumentu po muszli koncertowej), remont istniejących i wykonanie nowych elementów komunikacyjnych (ścieżki, schody terenowe, pochylnie dla niepełnosprawnych), budowę bezpiecznej nawierzchni piaskowej na placu zabaw wraz z jego urządzeniem, budowę placu do gry w bule z nawierzchni żwirowej oraz czterech plansz do gry w szachy, stworzenie sieci oświetlenia, budowę fontanny (współgrającej z architekturą parku) wraz z przyłączami wod-kan, budowę toalety publicznej wraz przyłączami, budowę ogrodzenia parku (nawiązującego do ogrodzenia historycznego) wraz z bramami. Przed jedną z bram umieszczono na granitowym postumencie 3D makietę parku umożliwiającą osobom niewidomym orientację w parku. Inwestycja – Urząd Miejski w PabianicachToaleta publiczna składa się z kabiny typu uni-sex dostępnej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz komory technicznej przeznaczonej na umiejscowienie urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz do przechowywania środków czystości. Przewidywana liczba korzystających osób 2500 – 3500 osób/m-c, czynna 24 h/dobę przez wszystkie dni tygodnia, całorocznie. Wnętrze zmywalne, podłoga zmywalna, umywalka i miska ustępowa ze stali nierdzewnej, podajnik mydła i suszenie rąk sekwencyjne na fotokomórkę, ogrzewanie kabiny elektryczne, podłączenie do sieci wod-kan i elektrycznej.

EFEKT EKOLOGICZNY: przywrócenie pierwotnej funkcji ekologicznej, reprezentacyjnej i historycznej zabytkowego parku im. J. Słowackiego w Pabianicach. Na terenie omawianego kompleksu wykonano cięcia pielęgnacyjne, które dotyczyły głównie usuwania posuszu, przeprowadzenia cięć korygujących korony oraz prześwietlenie koron drzew. Przedmiotowe prace przyczyniły się do poprawy kondycji i stanu zdrowotnego drzewostanu o wysokich walorach przyrodniczych (w tym 3 pomniki przyrody). W ramach przedsięwzięcia wykonano remont istniejących i budowę nowych elementów komunikacyjnych, co w dużej mierze przyczyniło się do promowania ekologicznego stylu życia poprzez aktywizację ruchową między innymi osób starszych oraz niepełnosprawnych. W ramach zadania stworzono sieć oświetlenia. Zastosowano oświetlenie energooszczędne LED, które w przeciwieństwie do świetlówek kompaktowych nie potrzebuje dodatkowej energii na rozruch, dzięki czemu może od razu pracować na właściwym poziomie energooszczędności. Na terenie parku nasadzono nowe drzewa i krzewy oraz byliny, działania te miały bezpośredni wpływ na poprawę jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a także właściwe działanie ekosystemu parku. Realizacja zadania umożliwiła dostosowanie parku do potrzeb społeczności lokalnej poprzez stworzenie przyjaznego miejsca wypoczynku, rekreacji i spotkań na świeżym powietrzu.

PRZED

PO