Adaptacja

Rewitalizacja Terenów Pokoszarowych w Pile

Pełna nazwa Inwestycji:
Rewitalizacja Terenów Pokoszarowych w Pile

Zgłaszający:
Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
gen. Sikorskiego 82A
64-920 Piła

Inwestor:
Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
gen. Sikorskiego 82A
64-920 Piła

Generalny wykonawca:
Andersa 9a,b,c,11a,b,c:

KMC Administrator – Nieruchomości i Inwestycje sp. z o.o. Piła, Plac Staszica 1

Andersa 7a,b:

Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Remontowe „MURBRT” sp. z o.o. Kalisz, ul. Korczaka 16a

Okres prac:
Andersa 9a,b,c,11a,b,c – lipiec 2010 – sierpień 2011
Andersa 7a,b – czerwiec 2012 – sierpień 2014

 

ul. Gen Andersa 9a,b,c; Andersa 11a,b,c;

W 2010 roku spółka w ramach rewitalizacji obszarów powojskowych przystąpiła do realizacji na tym terenie inwestycji: Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 1. Budowa finansowana przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego – kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane (PIB) – objęła 2 budynki mieszkalne wielorodzinne w skład których weszło 101 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 4 738,92 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą: przyłącza wodno-kanalizacyjne, instalacji deszczowej centralnego ogrzewania, teletechniczne, energetyczne wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: parking z drogą manewrową i zjazdem na drogę publiczną, chodniki i ciągi pieszo-jezdne, plac zabaw i rekreacji, boisko, osłonę śmietnikową, oświetlenie zewnętrzne, rewitalizację terenów zielonych, przesadzenia i nasadzenia drzew i krzewów.

Koszt inwestycji – 14 036 786zł, w tym udział w kosztach kredytu PIB-BGK-6 580 000 zł.

Andersa 7 a,b

W 2012 roku spółka w ramach rewitalizacji obszarów powojskowych przystąpiła do realizacji na tym terenie inwestycji: Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 2-1 etap realizacji. Budowa finansowana przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat – objęła komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny w skład którego weszły 32 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1480,45m2 wraz z niezbędną infrastrukturą: przyłącza wodno-kanalizacyjne, instalacji deszczowej centralnego ogrzewania, teletechniczne, energetyczne wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: chodniki i ciągi pieszo-jezdne, plac zabaw i rekreacji, boisko, osłonę śmietnikową, oświetlenie zewnętrzne, rewitalizację terenów zielonych, przesadzenia i nasadzenia drzew i krzewów.

Koszt inwestycji – 4 131 826 zł, w tym udział w kosztach środków Funduszu Dopłat – 1 600 000 zł.