Mieszkaniowa

Renowacja elewacji frontowej i remont balkonów

Pełna nazwa Inwestycji:
Renowacja elewacji frontowej i remont balkonów

Zgłaszający:

Zakład Budynków Miejskich sp. z o.o.Zakład Budynków Miejskich sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2a
41-902 Bytom

 

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 12
ul. Mickiewicza 12
41-902 Bytom

Generalny wykonawca:
Termoprojekt sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 21
41-902 Bytom

Okres prac:
wrzesień 2014 – marzec 2015

 

Renowacja elewacji z cegły. Czyszczenie fragmentów elewacji z cegły. Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej. Czyszczenie mechaniczne i uzupełnienie tynku na detalach architektonicznych. Wykonanie nowych tynków na ścianach i ich pomalowanie.

Remont balkonów. wykonanie izolacji i posadzek balkonów. Czyszczenie i malowanie balustrad balkonowych. wykonanie oświetlenia ledowego podświetlenia elewacji.