Tereny zieleni

Przebudowa stawu południowego w Parku Miejskim im. F. Kachla w Bytomiu

Pełna nazwa Inwestycji:
Przebudowa stawu południowego w Parku Miejskim im. F. Kachla w Bytomiu

Zgłaszający:

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom

 

Inwestor:
Miasto Bytom
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Generalny wykonawca:
GIJO Kapsa, Seidel sp. j.
ul. Szyby Rycerskie 22k
41-909 Bytom

Projektant:
Plus 8.pl architekci s.c. M. Górczyński, R. Seemann
ul. Wolności 94
41-800 Zabrze

Okres prac:
listopad 2014 – sierpień 2015 r.

 

Staw południowy w Parku im. F. Kachla w Bytomiu zwany Stawem Łabędzim był kiedyś jednym z najbardziej malowniczych miejsc w parku. Służył on mieszańcom do spacerowania ścieżkami wokół tafli wody, wędkowania a nawet przejażdżek łódką. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wybudowano na nim groblę. Z czasem stał się zanieczyszczony namułem, nie posiadał naturalnych odpływów. a był odbiornikiem zanieczyszczonych wód deszczowych z okolicy. To wszystko sprawiło, ze pogorszyły się warunki bytowania organizmów żywych w stawie i jego otoczeniu. Jednak największym problemem stało się systematyczne obniżanie poziomu wody. Przyczyną była m.in. nieszczelność dna spowodowana szkodami górniczymi. W 2013 roku staw praktycznie przestawał istnieć. W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie działań mających na celu przywrócenie temu miejscu utraconych walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Na realizację inwestycji związanej z przebudową stawu miasto pozyskało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 763 998,00 zł, natomiast cały koszt inwestycji wyniósł 3 052 916,40 zł. Umowę o dofinansowanie zadania zawarto 1 lipca 2014r. W ramach realizacji zadania wykonano:

 • odcięto dopływ wody
 • usunięto osady o łącznej kubaturze 5025m2 wraz z ich wywozem i utylizacją
 • wyburzono istniejącą groblę dzielącą zbiornik
 • ukształtowano i umocniono skarpy zbiornika o po w 1,42 ha
 • ułożono warstwy podkładowe pod uszczelnienie stawu
 • uszczelniono dno stawu geomembraną o łącznej pow. 1,64 ha
 • ułożono warstwy dociążające z piasku i pospółki
 • wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej do stawu
 • napełniono sław wodą,
 • posadzono 52 szt. drzew i 330 szt. krzewów wokół stawu
 • posadzono 5231 szt. roślin wodnych i przybrzeżnych
 • wybudowano nowe ścieżki wokół stawu, 4 gabinety widokowe, przebudowano taras widokowy „Przystań”, przebudowano kładkę dla pieszych nad stawem
 • odnowiono rzeźby na wysepkach
 • zamontowano ławki i kosze.

Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na poprawę wizerunku Parku Miejskiego im. F. Kachla w Bytomiu. Park ten jest jedynym, a zarazem największym terenem zieleni znajdującym się w Śródmieściu, w związku z czym stanowi on jedno z miejsc reprezentacyjnych miasta, bardzo chętnie i masowo odwiedzanym przez mieszkańców.

Staw południowy jest położony na obrzeżach parku, w bezpośrednim sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego. Efekt jego przebudowy jest szczególnie znaczący dla mieszkańców tego osiedla, którzy stanowią grupę najczęściej odwiedzającą park, ze względu na poprawę walorów estetycznych i krajobrazowych tego miejsca. W wyniku podjętych działań ta część parku zyskała nowy wygląd, co wpłynęło na poprawę wizerunku całego parku, jak również wizerunku miasta. W rezultacie ewidentnie zwiększyła się liczba osób przebywających i odpoczywających w tym rejonie parku, a podjęte działania cieszą się uznaniem mieszkańców. Poprawa estetyki tego miejsca, jego malowniczość i urozmaicenie przyczyniają się do tego, że przebywanie w nim jest prawdziwym wytchnieniem i odprężeniem dla wszystkich, którzy odwiedzają to miejsce.