Adaptacja

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy

Pełna nazwa Inwestycji:
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy Placu Krakowskim 9 w Zabrzu na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy

Zgłaszający:
Miasto Zabrze – Prezydent Miasta Zabrze, mgr Małgorzata Mańka-Szulik,

Urząd Miejski w ZabrzuUrząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

 

 

Inwestor:
Miasto Zabrze

Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu
ul. Targowa 2
41-800 Zabrze

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlane SILESIA CONSTRUCTIONS Sp. z o. o.
ul. Staszica 25,
43-174 Łaziska Górne

Projektant:
Bauer Renke Piotr
ul. Świerklańska 12
44-200 RYBNIK

mgr inż. arch. Zbigniew Mazur, dr inż. arch. Lech Wojas

Okres prac:
styczeń 2013 – listopad 2014

 

Przedmiotem inwestycji objęty został wybudowany ok. 1880r. w południowej części Placu Krakowskiego w Zabrzu nieużytkowany od wielu lat budynek dawnego Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Ze względu na uszkodzenia budynku 2 sierpnia 2006r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zabrzu wydał decyzje o zamknięciu budynku Muzeum Miejskiego oraz nakaz opuszczenia kamienicy. W celu możliwości ponownego użytkowania budynku władze miasta podjęły decyzję o przeniesieniu tam siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu.

Budynek przed modernizacją posiadał cztery kondygnacje z pełnym podpiwniczeniem. Na całość składały się trzy bryły frontowa o kształcie wydłużonego prostokąta, oficyna prowadząca w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki oraz dwukondygnacyjny ryzalit wejściowy (wykusz) przy zachodniej ścianie budynku. Wejście główne znajdowało się od strony zachodniej, po zewnętrznych schodach kamiennych. Układ wewnętrzny posiadał korytarzowo-amfiladowy charakter wraz z dwoma klatkami schodowymi. Konstrukcje fundamentów i ścian piwnic wykonane były z kamienia łamanego, kolejne kondygnacje z cegły klinkierowej pełnej. Stropodach płaski o konstrukcji drewnianej w bardzo złym stanie technicznym. Ścianki działowe murowane, na poddaszu częściowo drewniane. Pokrycie dachu z papy. Obiekt posiadał podstawowe wyposażenie instalacyjne, ogrzewanie z sieci miejskiej. Ściany wykończone były tynkami wapiennymi, podłogi pokryte wykładziną PCV, stolarka drzwiowa i okienna była drewniana.

Do istniejącego budynku została dobudowana jedna kondygnacja oraz całkowicie nowy budynek. W istniejącej części wykonano wzmocnienie fundamentów poprzez poszerzenie istniejących ław kamiennych w postaci obustronnych opasek żelbetowych, uciągnionych rdzeniami wykutymi w ścianach kamiennych. W przypadku ścian zewnętrznych wykonano odcinkową wymianę istniejących ław kamiennych na ławy żelbetowe. Wykonano nowe fundamenty w postaci stóp i ław fundamentowych pod nowoprojektowane elementy konstrukcyjne. Pod ścianą zewnętrzną, pomiędzy częścią istniejącą a nowoprojektowaną, przewidziano wzmocnienie podłoża gruntowego w postaci kolumn formowanych w gruncie w systemie „jet grouting”. Nowy budynek został posadowiony na płycie żelbetowej.

Nawierzchnie dojść do budynków, schodów wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku zostały wykonane z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu. Na schodach wewnętrznych i w ciągach komunikacyjnych wykonano posadzki z płytek ceramicznych gresowych. Na wszystkich posadzkach w pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano płytki ceramiczne łazienkowe antypoślizgowe. w pomieszczeniach biurowych położono posadzki z homogenicznej wykładziny PCV. posiadającej specjalne powłoki z poliuretanu. W pomieszczeniach biurowych i salkach narad, które wymagają izolacji akustycznej zastosowano podwieszane sufity akustyczne.

Zgodnie z projektem funkcja Powiatowego Urzędu Pracy rozmieszczona została w następujących przestrzeniach:

 • Przestrzeń piwnic wykorzystano pod archiwa mieszczące ruchome segmenty do archiwizacji dokumentów, archiwum podręczne, pomieszczenia techniczne (przyłącza, wymiennikownia ZPFC). salkę klubu pracy z możliwością podziału na 2 mniejsze sale oraz pomieszczenie socjalne dla personelu technicznego. Głębokość posadowienia piwnic w części istniejącego budynku -2.97m względem poziomu parteru oraz -4.12m w części projektowanej.
 • Przestrzeń parteru podzielona została na dwa poziomy. Główne wejście umieszczono w części projektowanej na poziomie -1,15m. W parterze zlokalizowano stanowiska informacyjne oraz obsługi osób niepełnosprawnych i pomieszczenia administracyjno-biurowe. Parter części istniejącej na poziomie ±0.00m pełni rolę hallu głównego z poczekalnią oraz mieści funkcje administracyjno-biurowe.
 • Przestrzeń I pietra. Część Projektowana poziom +2,10m mieści funkcje administracyjno-biurowe. Część istniejąca poziom +4,21m mieści funkcje administracyjno-biurowe wraz z salką spotkań na 20 osób i z zapleczem socjalno-sanitarnym. W przestrzeniach komunikacyjnych wydzielono miejsce na poczekalnie.
 • Przestrzeń II piętra. Część projektowana poziom +6,25m mieści funkcje administracyjno-biurowe, część istniejąca poziom +8,36m mieści funkcje administracyjno-biurowe wraz z salką spotkań i zapleczem socjalno – sanitarnym. W przestrzeniach komunikacyjnych wydzielono miejsca na poczekalnie.
 • Przestrzeń III piętra. Część projektowana poziom +10,56m mieści funkcje administracyjno-biurowe. Część istniejąca poziom +12,33m mieści funkcje administracyjno-biurowe wraz salką spotkań i zapleczem socjalno-sanitarnym. W przestrzeniach komunikacyjnych wydzielono miejsca na poczekalnie.
 • Przestrzeń IV piętra. Cześć projektowana poziom +14,98m to poziom dachu. Część istniejąca
  poziom +15,93m mieści funkcje administracyjno-biurowe z dyrekcją, serwerownie
  oraz zaplecze socjalno-sanitarne.

Inwestycja wykonywana była równolegle w dwóch niezależnych etapach. I etap obejmował przebudowę istniejącego budynku oraz jego nadbudowę i dostosowanie do potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy. II etap obejmował wykonanie nowej części (dobudowa) wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

Funkcje administracyjno-biurowe przewidziano zarówno w obrębie istniejącego budynku tj. w kondygnacji piwnicy, parteru, I i II pietra, a także w dobudowanych kondygnacjach III i IV pietra. Od strony południowej w odległości 4m od granicy działki dobudowano przeszklony 4 kondygnacyjny obiekt administracyjno-biurowy i połączono go z budynkiem istniejącym. Istniejący budynek połączono z częścią dobudowaną centralną wewnętrzną komunikacją w obrębie jednej strefy pożarowej oraz wydzieloną pożarowo klatką schodową, która pełni funkcję ewakuacyjną.

Forma budynku dawnego Muzeum pozostała bez zmian, elewacje i detale architektoniczne poddane zostały renowacji i odtworzeniu do stanu pierwotnego. Nadbudowa budynku została wykonana jako stonowana prosta bryła, wycofana poza istniejący gzyms niezakłócająca odbioru elewacji historycznej. Nowa część stanowi prostą bryłę z pionowym podziałem okien nadającym obiektowi charakter reprezentacyjny. Wejście główne do budynku zaakcentowano szklaną fasadą, a ściany części nowej wykonano z cegły klinkierowej. Ze względu na konieczność zachowania zabytkowej elewacji i równocześnie aby dostosować parametry energetyczne budynku do współczesnych wymagań wykonano docieplenie ścian istniejących od wewnątrz mineralnymi płytami izolacyjnymi. Budynek wykonano w technologii mieszanej. Fundamenty oraz ściany fundamentowe żelbetowe. Ściany kondygnacji nadziemnych wykonane zostały jako murowane. Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe. Nad całością obiektu wykonano dach płaski na dwóch poziomach – niższy nad częścią nową na stropie żelbetowym i wyższą nad częścią istniejąca na konstrukcji stalowej. Ostatnia kondygnacja nad budynkiem istniejącym osłonięta została żaluzjami stałymi jako element osłonowy nadający naturalny charakter lej kondygnacji.

Budynek został tak zaprojektowany aby zapewnić osobom niepełnosprawnym niezbędne warunki doInwestycja – Urząd Miejski w Zabrzu bezproblemowego korzystania z niego poprzez:

 • wejście do budynku z poziomu terenu
 • zastosowanie dźwigu osobowego przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych
  łączącego wszystkie kondygnacje
 • przystosowanie toalet – na każdej kondygnacji jeden sanitariat jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych
 • przystosowanie pomieszczeń i komunikacji o odpowiednich gabarytach
 • łatwa i dostępna obsługę osób niepełnosprawnych na poziomie partery bez konieczności dojścia na wyższe kondygnacje. Inwestycja została sfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Zabrze.

Podstawowe parametry budynku:

 • powierzchnia użytkowa 2 364,70m2,
 • powierzchnia całkowita 2 926.22m2,
 • kubatura 10 997.40m