Kultura i edukacja

Dom Kultury „Bakara”

Pełna nazwa Inwestycji:
Dom Kultury „Bakara”

Zgłaszający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”
ul. Inżynierska 17
53-227 Wrocław

 

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”
ul. Inżynierska 17
53-227 Wrocław

Generalny wykonawca:
Wiesław Dziuda Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budowlani”, Wrocław

Projektant:
Autorska Pracownia Projektowa Konarzewski, Wrocław

Okres prac:
Inwestycja wieloetapowa:

rozpoczęcie: marzec 2003 (I etap)
zakończenie: wrzesień 2012r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” powstała w 1959 roku i należy do najstarszych spółdzielni we Wrocławiu.

Obecnie w budynkach spółdzielni zamieszkuje ponad 25 tys. mieszkańców, co odpowiada całemu powiatowi (np. Milicz). Wszystkie budynki spółdzielni są odnowione, zmodernizowane, ocieplone z całkowitą likwidacją azbestu (2008 r.) – i tylko za pieniądze członków.

W spółdzielni od początku działalności prowadzona była na szeroką skale działalność społeczno-wychowawcza (obecnie integracyjno-kulturalno-oświatowa). W 1973r rozpoczął działalność klub „Bakara”, w którym często odbywały się imprezy nawet o charakterze ogólnomiejskim (słynne nocne spotkania literackie). Ze względu na stan techniczny klubu oraz plany zwiększenia działalności kulturalnej, spółdzielnia podjęła decyzję o modernizacji w/w obiektu. Ze względu na znaczne koszty inwestycji (ok. 6,5 min zł) oraz finansowanie inwestycji jedynie ze środków członków spółdzielni, inwestycja została zrealizowana etapowo- ostatni etap został rozpoczęty w 2010 r. i zakończony w 2012 r.

Zakres całej inwestycji obejmował m.in.;

  • zabudowanie dziedzińca obiektu pierwotnie wybudowanego w rzucie przypominającym literę C. w wyniku którego powstała duża sala konferencyjno-widowiskowa,
  • obniżenie posadzek pomieszczeń w części parterowej obiektu dla zwiększenia wysokości pomieszczeń,
    wybudowanie nowych klatek schodowych,
  • częściowe wyburzenie ścian wewnętrznych dla zwiększenia funkcjonalności pomieszczeń
  • dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych ( rampy, dźwig osobowy),
  • kompleksowe docieplenie elewacji całego obiektu,
  • całkowitą wymianę okien obiektu,
  • wybudowanie 35 miejsc postojowych,
  • zagospodarowanie terenu zewnętrznego obiektu- w tym nowe chodniki, schody zewnętrzne do obiektu.

Obecnie obiekt-dom kultury „Bakara” jest w pełni nowoczesnym budynkiem o powierzchni całkowitej 2 086 m2, kubaturze 8 967 m2. posiadającym dużą salę na 150 osób, wyposażoną w klimatyzację oraz w pomieszczenia towarzyszące (m.in. kuchnie, szatnie, nowe sanitariaty), salę do działalności klubu komputerowego, szkoły tańca, klubu rencistów i emerytów.

Zakres inwestycji dobrze przedstawiają zdjęcia obiektu przed i po wykonaniu inwestycji, oraz rysunki rzutów kondygnacji z projektu budowlanego inwestycji (w zał.).

Podstawą dobrego funkcjonowania (od 2003 r. utrzymuje Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 TUV NORD) spółdzielni i klubu jest pełny dostęp do informacji, sprawny system komunikowania się z lokatorami, współpraca z organami samorządowymi (np. z miejskim radami osiedli Grabtszyn, Grabiszynek i Muchobór Mały), co jest zasadniczą formą demokracji wewnątrzspółdzielczej.

Potwierdzeniem dobrej opinii o działalności spółdzielni są wyróżnienia, m.in.: Odznaka Za Zasługi dla Spółdzielczości, Medale im. Króla Kazimierza Wielkiego (nadane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami oraz Konfederację Budownictwa i Nieruchomości), dwukrotnie: Złoty Laur Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, wysokie noty w rankingach organizowanych przez Domy Spółdzielcze, w programie Dobra Spółdzielnia oraz tytuły: Złota Jubilatka, Gepard Biznesu, Rzetelni w Biznesie, Symbol Spółdzielczości Mieszkaniowej, nagroda w konkursie Orły Polskiego Budownictwa, Jakość Roku, Lider Zarządzania Nieruchomościami.

Odpowiednim również potwierdzeniem potrzeby funkcjonowania domu kultury w środowisku dużej części Wrocławia, są efekty działalności domu kultury po rozbudowie i otrzymane w 2013r wyróżnienie Złoty Laur Spółdzielczości, nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Poniżej przedstawiamy działalność w klubie „Bakara” w 2014, 2015 r., która mogła być zrealizowana dzięki modernizacji obiektu.

Ze względu na ograniczone ramy formularza w postaci załączników przekazujemy dokumentację zdjęciową, opis działalności Domu Kultury „Bakara” w ubiegłym roku oraz publikacje w Gazecie Południowej, miesięczniku zawierającym informator dla mieszkańców spółdzielni.

 

Projekt DK BAKARA


Działalność DK BAKARA w 2014 roku

 

Gazeta Południowa pisze o DK BAKARA