Kultura i edukacja

Budowa obiektu wielofunkcyjnego-sportowego wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym na Osiedlu Beskidzkim

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa obiektu wielofunkcyjnego-sportowego wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym na Osiedlu Beskidzkim.

Zgłaszający:
Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Reja 18
43-300 Bielsko-biała

Inwestor:
Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Reja 18
43-300 Bielsko-biała

Generalny wykonawca:
Konsorcjum Firm

F.U.H. „ALEX” Aleksy Gola
ul. Janowicka 68
Janowice

P.U.H. „REZBUD” Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
Janowice

Projektant:
Pracownia Projektowa „ARCHIKOS” mgr inż. Bartłomiej Kosman Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 94
43-300 Bielsko-Biała

Okres prac:
sierpień – październik 2015

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a także chcąc kreować większą ich aktywność ruchową, Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa od lat podejmuje działania promujące zdrowy styl życia, poprzez podnoszenie jakości infrastruktury spełniającej funkcję rekreacyjno-wypoczynkową i społeczno-kulturalną.

W roku 2013 na Osiedlu Beskidzkim tuż obok nowoczesnego placu zabaw dla dzieci wykonano siłownię na świeżym powietrzu.

W ramach zagospodarowania terenu na powierzchni około 90m2 zamontowano następujące urządzenia fitness:

  • biegacz,
  • orortek,
  • twister – wahadło
  • wyciąg górny,
  • wyciskanie siedząc

Wszystkie zamontowane urządzenia posiadają obowiązujące atesty bezpieczeństwa Całość zamontowano na bezpiecznym podłożu otoczkowym, a cały plac otoczono obrzeżem betonowym. Zarówno do placu zabaw, jak i do placu fitness doprowadzono estetyczne dojścia z kostki brukowej, łączące oba place z traktem pieszym, również wykonanym w technologii kostki betonowej.

Kontynuując powyższe inwestycje w roku bieżącym, Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonała w sąsiedztwie ww. placów, na terenie Osiedla Beskidzkiego, kompleks rekreacyjno-sportowy. W jego skład wchodzi wielofunkcyjne boisko sportowe (koszykówka, siatkówka) o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej o wymiarach 19.1m x 32.1m. Nawierzchnia ta charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, co zapewnia pochłanianie energii udarowej, a tym samym chroni jej użytkowników przed kontuzjami. Boisko zostało wyposażone w stojaki do gry w koszykówkę oraz demontowane słupki do siatkówki.

Teren boiska został ogrodzony siatką polipropylenową przymocowaną do piłko-chwytów o wysokości 4,0m2 z furtką wejściową. Obok boiska zbudowano plac o charakterze rekreacyjnym z przeznaczeniem min. na spotkania sportowo-kulturalne oraz integracyjne, z możliwością wykorzystania do jazdy na rolkach, rowerach, deskorolkach, a w okresie zimowym na sztuczne lodowisko Do przedmiotowej inwestycji wykonano dojazd szerokości 3,0m oraz chodniki. Całość została wykonana z estetycznej betonowej kostki na podbudowie z kruszywa o łącznej powierzchni około 950m2 powierzchni. Wzdłuż całego kompleksu zamontowano 20 nowych ławek, kosze na śmieci oraz posadzono 36 drzew ozdobnych. Inwestycja została oświetlona nowymi lampami.

Na całym terenie wykonano odwodnienie, a także wydzielono miejsce czerpania wody do celów konserwacyjnych (porządkowych).

W kolejnych latach Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje wykorzystać istniejące w sąsiedztwie tereny zielone do budowy kolejnego boiska sportowego oraz lodowiska.