Mieszkaniowa

Budowa dwóch bloków wielorodzinnych w Rawie Mazowieckiej

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa dwóch bloków wielorodzinnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Batorego

Zgłaszający:
Rawsko Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jana III Sobieskiego 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Inwestor:
Rawsko Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jana III Sobieskiego 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Generalny wykonawca:
Usługi remontowo-budowlane Sylwester Rudecki
ul. Żelazna 7
97-300 Piotrków Trybunalski

Projektant:
„PROJEKTANT” s.c. arch. E. Katarasińska, A. Nowak
ul. Sienkiewicza 29m 31
97-300 Piotrków Trybunalski

 

Budowa dwóch bloków wielorodzinnych przy ul. Batorego 9 i 11 w Rawie Mazowieckiej. Blok ul. Batorego 11 budynek pięciokondygnacyjny z windami, wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 1715,34 m2, wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjna, elektryczną, co., c.w.u., instalację gazową, podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Oddany do użytku 20.12.2012r. Blok ul. Batorego 9 budynek siedmiokondygnacyjny z windami, wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 2287,88 m2, wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjna, elektryczną, co., c.w.u., instalację gazową, podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Oddany do użytku 27.11.2014r. W obu budynkach wykonana została termoizolacja celem obniżenia kosztów ogrzewania i wyższego komfortu cieplnego. Teren wokół obu bloków został zagospodarowany, wykonano drogi z kostki brukowej, utworzono miejsca parkingowe oraz dostosowano całość do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W blokach każda kondygnacja dostępna jest dla osób na wózkach. Projekt budynków zakłada również możliwość powiększania powierzchni mieszkań przez ich łączenie.

W sierpniu 2015r rozpoczęto budowę trzeciego bloku tej samej kategorii.