Gala Finałowa VII edycji konkursu INWESTYCJA ROKU 2022 relacja i wyniki

Za nami już VII edycja konkursu INWESTYCJA ROKU, która tym razem odbyła się pod patronatem honorowym: 

– Ministerstwa Rozwoju i Technologii  

– Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

– Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

– Marszałka Województwa Lubuskiego 

– Wojewody Dolnośląskiego 

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

– Prezydenta Miasta Piły 

– Uczelni wyższych – Akademii Nauk Stosowanych w Pile oraz Akademii Górnośląskiej w Katowicach 

– Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie 

– Fundacji Urban Forms. 

Konkurs odbywał się pod czujnym okiem patronów merytorycznych: 

– Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach,  

– Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

– Inkubatora Innowacyjności AGH tj. Spółki Logistic Planning Solutions  

–  Śląskiej Izby Budownictwa.  

Aby nie pominąć żadnego z patronów medialnych podajemy link do strony głównej konkursu Inwestycja Roku.

Wszystkim Patronom dziękujemy za zaangażowanie w rozpowszechnianie idei naszego konkursu oraz promocji naszych uczestników.

Kapituła konkursowa obradowała 26 lipca 2023 r. i oceniała zgłoszone inwestycje pod kątem innowacyjności i nowoczesności zastosowanych rozwiązań, funkcjonalności inwestycji, poziomu energooszczędności, wprowadzonych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, wpływu na ład urbanistyczny, środowisko i rozwój społeczno-gospodarczy otoczenia oraz ekonomicznej zasadność inwestycji. 

Gala finałowa Konkursu INWESTYCJA ROKU odbyła się 07 września 2023 r. w Pile w Centrum Konferencyjnym Pilskiego TBS Sp. z o.o. Statuetki oraz dyplomy laureatom wręczali: Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Marek Urban, Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusz Borek oraz Prodziekan ds. Kształcenia – studia niestacjonarne Wydziału Zarządzania AGH, prof. AGH dr hab. Jerzy Feliks. 

W konkursie nagrody i wyróżnienia otrzymali: 

1.kategoria Budynki Mieszkalne – budowa nowych obiektów.

I miejsce – Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za Budowę budynku mieszkalnego w Tychach przy Al. Bielskiej 103. 

II miejsce – H3 Development Sp. z o.o. za Osiedle STAV. 

III miejsce – Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za Budynek wielorodzinny mieszkalny przy ul. Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej.  

2. kategoria Obiekty historyczne 

I miejsce – Miasto i Gmina Szamotuły za Rewitalizację centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez modernizację Rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach.  

3. kategoria Obiekty mieszkalne – termomodernizacja 

I miejsce – Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu za Kompleksową termomodernizację budynku przy ul. Bytomskiej 73 w Zabrzu wraz z robotami towarzyszącymi.  

I miejsce ex aequo – Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa za Termomodernizację budynku przy ul. Wierzbowej 38-46 w Katowicach.  

4. kategoria Obiekty biurowe i handlowe 

I Miejsce – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie za Budowę energooszczędnego budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie.  

5. kategoria Obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone. 

I Miejsce – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Sosnowcu za Zagospodarowanie terenu przy ul. Koszalińskiej.  

6. Kategoria Obiekty inżynieryjne.  

I miejsce – Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa za Budowę parkingu dla samochodów osobowych o łącznej ilości stanowisk postojowych 52 szt. pomiędzy budynkami przy ul. Morskie Oko 17 a 21 w Bielsku-Białej. 

I miejsce ex aequo – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” we Wrocławiu za Remont balkonów i elewacji budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Bernarda Pretficza 49, 51 i 53 we Wrocławiu. 

II miejsce – Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa za Przebudowę strefy wejścia oraz szybu windowego umożliwiając zjazd windy do poziomu wejścia w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Noskowskiego 9 w Jeleniej Górze wraz z kompleksową modernizacją dźwigu osobowego. 

III miejsce – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie za Przystosowanie części wspólnych w budynkach przy ulicy Oriona 2-4 oraz Galileusza 2-4 zapewniających dostępność do budynku i lokali osobom z niepełnosprawnościami, rodzicom z dziećmi i osobom starszym. 

7. Kategoria Innowacyjne inwestycje proekologiczne.  

I miejsce – Expres Konkurent Sp. z o.o. za inwestycję Świtezianki – podłącz się do miasta.  

8. Kategoria Mural roku. 

I miejsce – Gmina Piła za Modernizację ściany budynku przy ul. 11 Listopada 10 w Pile. 

II miejsce – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” we Wrocławiu za Muralową opowieść. 

III miejsce – Miasto Gorlice za mural Geniusz z Miasta Światła – mural poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi.  

III miejsce ex aequo – Muzeum Rzemiosła w Krośnie za Mural upamiętniający 150 rocznicę urodzin Jana Szczepanika.  

9. Kategoria Obiekty kultury i edukacji, użyteczności publicznej oraz sakralne. 

I miejsce – Województwo Śląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego za Modernizację i rozbudowę Planetarium w Śląskim Parku Nauki.  

 

Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu oraz życzymy kolejnych wspaniałych inwestycji. 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, bowiem już wkrótce pojawi się fotorelacja z Gali Finałowej Konkursu Inwestycja Roku 2022. Wkrótce również pojawią się szczegóły dotyczące kolejnej edycji konkursu. 

Anna Czaja 

Magdalena Knapek 

Biuro KIGN