Zarządzanie Nieruchomościami S.C. Maria Gandor, Krystyna Gałuszka