Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „WANACJA”