Specjalistyczna Praktyka Lekarska Kardiologia – Choroby wewnętrzne Michał Sokólski