Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim