Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami „Moderator” Sp. z o.o.