Przedsiębiorstwo Usługowe Geodezyjno – Kartograficzne ABAK Roman Klemenski