Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami „TWÓJ DOM” A. Gajowniczek-Szymik, M. Kozłowski S.C.