Ocena Energetyczna Budynków, Zarządzanie Przemysław Boczar