MGM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Maria Magdalena Gorączko – Manew